Ц
Ц
Ц
A
A
A+

начальник Відділу комунікацій центрального апарату АРМА

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) організовує роботу Відділу та забезпечує виконання покладених на Відділ завдань і функцій;

2) розробляє та впроваджує комунікаційну стратегію АРМА;

3) забезпечує інформаційний супровід діяльності АРМА;

4) взаємодіє із засобами масової інформації, забезпечує присутність АРМА в інформаційному просторі;

5) надає роз’яснення ситуацій, що виникають внаслідок реалізації АРМА своїх функцій, оприлюднює заяви і звернення АРМА;

6) бере участь у підготовці інформації щодо діяльності АРМА для її оприлюднення на веб-сайті АРМА та сторінках АРМА у соціальних мережах;

7) готує доповіді, тези виступів для Голови АРМА на прес-конференціях та брифінгах;

8) забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту АРМА та сторінок АРМА у соціальних мережах;

9) здійснює щоденний моніторинг ЗМІ щодо висвітлення діяльності АРМА, коригує публічну активність відомства та, за необхідності, здійснює організацію оперативного реагування на критичні матеріали у ЗМІ;

10) здійснює моніторинг висловлювання лідерів громадської думки про АРМА, згадувань АРМА у соціальних мережах та готує щотижневий звіт;

11) створює мультимедійний контент для розповсюдження в мережі Інтернет;

12) формує та постійно оновлює базу засобів масової інформації, підтримує робочі контакти з головними редакторами та журналістами газет, журналів, телерадіокомпаній, інформаційних агентств;

13) забезпечує підтримку робочих контактів з прес-службами державних органів влади, налагоджує зв’язки та підтримку комунікації з членами Громадської ради при АРМА, бере участь у підготовці та проведенні конкурсу з формування складу Громадської ради при АРМА, у тому числі здійснює інформаційний супровід конкурсу;

14) створює інформаційний банк даних, фотовідеотеку, формує фотовідеоархів, що відображають діяльність АРМА;

15) вносить пропозиції Голові АРМА щодо вдосконалення роботи Відділу;

16) визначає розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координує та контролює їх діяльність;

17) забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог законодавства з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

18) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Відділу;

19) звертається у встановленому порядку до Голови АРМА, керівників структурних підрозділів, Громадської ради при АРМА для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов’язків;

20) безпосередньо займається розробленням та проводить екпертизу проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

21) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 15858 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 11 вересня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Додаткові (необов'язкові) документи

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

- особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 24 вересня 2019 року о 11 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

1) ведення ділових переговорів;

2) лідерські якості;

3) вміння вести перемовини;

4) організаторські здібності;

5) досягнення кінцевих результатів.

Необхідні ділові якості

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів;

6) стресостійкість, вимогливість, оперативність.

Необхідні особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) порядність;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) ініціативність;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

8) контроль емоцій.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання основ SEO, HTML та SMM; працювати у системі управління веб-сайтом на високому, належному рівні; адміністрування сайтів; володіння пакетами для редагування фото та відео.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю правознавство.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до положення про структурний підрозділ

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,  затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

- аналіз і прогнозування наслідків рішень, що приймаються;

- оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

- знання структури органів законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень;

- ефективна взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування;

-  знання правил використання засобів комунікацій.