Ц
Ц
Ц
A
A
A+

начальник відділу представництва в судах України Юридичного управління центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-61, контактна особа - Задорожко Дарія Олександрівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) здійснює загальне керівництво та організаційно-методичне забезпечення організації діяльності Відділу;

2) забезпечує якісне та ефективне виконання покладених на Відділ завдань і функцій та несе персональну відповідальність за організацію його роботи;

3) організовує і бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні;

4) забезпечує діяльність щодо представництва інтересів Національного агентства в судах загальної юрисдикції України у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у тому числі, забезпечує звернення до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;

5) забезпечує реалізацію процесуальних повноважень при здійсненні представництва інтересів Національного агентства в судах загальної юрисдикції у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

6) організовує здійснення представництва в судах України інтересів Національного агентства, як юридичної особи та його посадових осіб у справах, де останні виступають сторонами або приймають участь як треті особи;

7) організовує забезпечення участі, у межах повноважень Відділу, у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, рішень і документів;

8) забезпечує представництво прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;

9) забезпечує участь у формуванні та веденні Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

10) забезпечує правове супроводження питань взаємодії Національного агентства з правоохоронними, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності;

11) організовує здійснення узагальнення практики (у тому числі судової), щодо застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу;

12) забезпечує надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, в межах компетенції Відділу;

13) забезпечує надання структурним підрозділам Національного агентства методичної та консультаційної допомоги з правових питань діяльності Національного агентства, в межах компетенції Відділу;

14) організовує контроль та підготовку висновків, надання довідок з правових питань, які виникають в діяльності Національного агентства, в тому числі з актуальних питань застосування норм Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

15) забезпечує організацію здійснення розгляду звернень та запитів (у тому числі на отримання публічної інформації) народних депутатів, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із діяльністю Відділу;

16) складає протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законодавством до повноважень Національного агентства, застосовує заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також організовує виконання процесуальних повноважень у судовому провадженні у ході розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, складених уповноваженими представниками Національного агентства;

17) забезпечує складення проектів приписів про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, виявлених при реалізації функцій Відділу;

18) організовує підготовку проектів обґрунтованих висновків для направлення правоохоронним органам у разі виявлення у ході виконання завдань Відділу ознак правопорушень, які не віднесені до повноважень Національного агентства;

19) вносить пропозиції щодо проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

20) дотримується правил нерозголошення інформації.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 28 березня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 09 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) лідерські якості;

3) вміння вести перемовини;

4) організаторські здібності;

5) досягнення кінцевих результатів.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) здатність концентруватись на деталях.

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів.

6) стресостійкість, вимогливість, оперативність.

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) порядність;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) ініціативність;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

8) контроль емоцій.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за спеціальністю право.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Досвід супроводження справ в судах чи робота в правоохоронних органах та в юридичних підрозділах інших органів державної влади чи місцевого самоврядування на посадах із забезпечення діяльності представництва.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до положення про структурний підрозділ

Законів України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Конвенції про права осіб з інвалідністю», «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», Цивільного кодексу України; Цивільного процесуального кодексу України; Господарського кодексу України; Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення; Кодексу адміністративного судочинства України; Кримінального кодексу України; Кримінального процесуального кодексу України; Кодексу законів про працю України; Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613, судової практика Верховного Суду України, Пленуму Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Вищих спеціалізованих судів України, Пленумів вищих спеціалізованих судів, а також Європейського суду з прав людини.

Практичні знання

  • складання процесуальних документів чи їх проектів за результатами розгляду справ в судах;
  • ефективна взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування;
  • знання нормопроектної техніки, прийоми та методи правового регулювання;
  • володіння знаннями щодо роз’яснення застосування норм законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці, а також навичками інформаційно-аналітичної роботи;
  • норми службової етики та поведінки, правила етичної поведінки державних службовців;
  • знання правил використання засобів комунікацій.