Ц
Ц
Ц
A
A
A+

начальник Відділу забезпечення організаційних та контрольних повноважень Голови АРМА центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення
(044) 290-08-61, контактна особа - Задорожко Дарія Олександрівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) здійснює керівництво Відділом і несе відповідальність за планування та організацію його роботи;

2) за дорученням Голови АРМА здійснює заходи щодо забезпечення виконання організаційних та контрольних повноважень Голови АРМА;

3) забезпечує організацію та контроль виконання структурними підрозділами та територіальними управліннями, підприємствами, установами, організаціями, що входять до сфери управління АРМА, доручень Голови АРМА;

4) забезпечує підготовку, узагальнення матеріалів та відомостей для визначення головою АРМА пріоритетів роботи АРМА та вдосконалення шляхів виконання покладених на АРМА завдань;

5) здійснює заходи щодо підготовки, актуалізації програмних документів в роботі АРМА, в т.ч. стратегій, планів роботи АРМА, голови АРМА, контролює та готує звіти про їх виконання;

6) забезпечує організаційні заходи щодо підготовки періодичних аналітичних звітів про діяльність АРМА для їх представлення представникам Громадської ради при АРМА, органам державної влади та громадськості;

7) узагальнює інформацію структурних підрозділів, територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління АРМА, для щорічного звіту про діяльність АРМА;

8) забезпечує Голову АРМА матеріалами та документами для доповідей на основі пропозицій структурних підрозділів та територіальних управлінь, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління АРМА;

9) здійснює заходи щодо вирішення організаційних питань щодо участі Голови АРМА в заходах, що проводяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та проведення робочих засідань та нарад за участі Голови АРМА з керівниками структурних підрозділів, з керівниками територіальних управлінь та з керівниками підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління АРМА;

10) забезпечує співпрацю, в межах повноважень, з членами Громадської ради при АРМА, готує аналітичні матеріали, які висвітлюють діяльність Громадської ради АРМА;

11) здійснює заходи щодо забезпечення формування календаря робочих зустрічей Голови АРМА та заходів за його участю;

12) здійснює організаційні заходи щодо проведення «гарячих» телефонних ліній, прийомів громадян Головою АРМА та здійснює підготовку за їх результатами інформаційних матеріалів;

13) здійснює заходи щодо аналізу та узагальнення кореспонденції, що входить на ім’я Голови АРМА;

14) забезпечує підготовку та подання на розгляд керівництву проектів наказів, інструкцій та інших документів;

15) здійснює контроль за веденням у Відділі діловодства;

16) вносить на розгляд Голови АРМА пропозиції з питань, що стосуються роботи Відділу, в тому числі щодо вдосконалення його роботи;

17) визначає розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координує та контролює їх діяльність;

18) виконує інші доручення Голови АРМА.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 15858 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 28 березня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 09 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) лідерські якості;

3) вміння вести перемовини;

4) організаторські здібності;

5) досягнення кінцевих результатів.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) здатність концентруватись на деталях.

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів;

6) стресостійкість, вимогливість, оперативність.

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) порядність;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) ініціативність;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

8) контроль емоцій.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю право.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до положення про структурний підрозділ

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,  затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

- знання роботи щодо написання текстів та оформлення запрошень, ділових листів, тез або презентацій для виступів на публічних заходах із залученням ЗМІ;

- знання формування контенту для ефективної комунікації з відповідною цільовою аудиторією;

- високий рівень письмової комунікації;

- знання літературного редагування текстів.