Ц
Ц
Ц
A
A
A+

провідний спеціаліст четвертого відділу Управління з питань управління активами центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) здійснює збір, обробку та аналіз інформації про активи, на які накладено арешт у кримінальному проваджені, і які передані Національному агентству в управління (далі-Активи);

2) приймає участь у розробці системи обліку активів, та підготовці пропозицій щодо формування та реалізації системи контролю за ефективністю управління активами;

3) проводить аналіз повноти та своєчасності дотримання управителем визначених договором загальних засад управління активами і ефективності управління активами, та, у разі необхідності, здійснює огляд переданих в управління активів, безпосередньо виїжджає до місця розташування активів з метою перевірки їх стану та економічної вартості з метою подальшого фізичного збереження;

4) здійснює перевірку ефективності управління активами, обробки та систематизації отриманої інформації;

5) забезпечує організацію заходів, пов’язаних з управлінням активами, переданими Національному агентству в управління, в тому числі щодо ведення обліку активів, які передані на реалізацію або в управління за договором управління;

6) повідомлення керівництва у разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем, забезпечення реагування згідно із законом та здійснення заходів щодо зміни управителя відповідних активів;

7) здійснює аналіз властивостей і характеристик Активів відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України “Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації” від 13 вересня 2017 р. № 685;

8) здійснює аналітичний огляд різних галузей економіки України, ринків товарів, робіт та послуг;

9) взаємодіє з особами, які можуть виконувати функції реалізації Активів на прилюдних торгах (аукціонах) або електронних торгах щодо надання такими особами відповідних послуг та укладення з ними цивільно-правових угод, веде базу даних таких осіб;

10) у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі приймає участь в організації відбору суб’єктів оціночної діяльності та юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів на прилюдних торгах (аукціонах) або електронних торгах; розробляє та вдосконалює критерії відбору таких осіб та супроводжує підписання відповідних договорів з особами, відібраними за результатами конкурсного відбору;

11) забезпечує процес здійснення оцінки Активів та реалізації Активів шляхом взаємодії з відповідними контрагентами, здійснює перевірку відповідної документації;

12) забезпечує заходи з передачі Активів на реалізацію від імені Національного агентства здійснює передачу Активів юридичній особі-реалізатору, погоджує заходи з поширення відомостей про передані для реалізації Активи, що здійснюються юридичною особою-реалізатором, здійснює контроль за зберіганням та схоронністю Активів, переданих на реалізацію;

13) здійснює супроводження укладання договорів купівлі-продажу Активів за результатами прилюдних торгів (аукціонів) або електронних торгів;

14) веде внутрішній облік реалізованих Активів;

15) здійснює аналіз ринків товарів, робіт та послуг України з метою відбору потенційних управителів, які можуть надавати послуги управління Активами та веде базу даних потенційних управителів;

16) здійснює аналітичний огляд різних галузей економіки України, ринків товарів, робіт та послуг;

17) аналізує інформацію (програми управління), отриману від потенційних управителів щодо управління Активами на умовах ефективності, зокрема перелік заходів з управління Активами, які мають забезпечити збереження та збільшення вартості Активів;

18) здійснює фінансовий аналіз програм управління Активами, наданих потенційними управителями;

19) забезпечує процес здійснення оцінки Активів шляхом взаємодії з відповідними контрагентами та підготовки та перевірки відповідної документації;

20) здійснює передачу Активів управителеві за актом приймання-передачі;

21) веде внутрішній облік активів, переданих Національному агентству в управління;

22) взаємодіє з іншими державними органами в межах своїх компетенції та повноважень;

23) дотримується правил нерозголошення інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, отриманої у зв’язку з виконанням службових обов’язків, та несе відповідальність.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 8810 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за 2017 рік;

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 04 жовтня 2018 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 16 жовтня 2018 року о 12 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Командна робота та взаємодія

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю економіка та/або фінанси, банківська справа

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. «Про центральні органи виконавчої влади», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

- знання роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації;

- знання роботи з юридичними та фінансовими документами, перевагою є практичний досвід комплексної перевірки таких документів;

- знання загальних засад фінансового та податкового обліку; фінансового аналізу та економічної вартості активів;

- обізнаність щодо процедур управління майном на підставі договору управління;

- розуміння процедури проведення торгів (аукціонів);

- знання комунікації з контрагентами;

- знання загальних засад фінансового аналізу;

- обізнаність/знання з питань формування ринкової вартості активів, оцінки вартості активів;

- знання роботи з проведення фінансового аудиту, оцінювання, та управління майном, майновими та іншими правами;

- практичні знання роботи з проблемними активами (майном, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру), зокрема щодо аналізу формування ринкової вартості таких активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу;

- практичні знання роботи в консалтингових або аудиторських компаніях (огляд ринків, фінансовий аналіз діяльності підприємств та відповідних показників ефективності, аналіз прогнозованого грошового потоку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств), інвестиційних компаніях; компаніях, що спеціалізуються на управлінні різними видами активів.