Ц
Ц
Ц
A
A
A+

провідний спеціаліст Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-61, контактна особа - Задорожко Дарія Олександрівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 1. забезпечує збір, аналіз та формування висновків стосовно звітності, документів та іншої письмової інформації, відомостей в електронній формі, що надаються управителем Національному агентству відповідно до умов договору про управління активом у встановленому Національним агентством порядку на предмет виконання управителем умов договору про управління активами в частині ефективності такого управління;
 2. забезпечує збір, аналіз та формування висновків стосовно відомостей про виконання управителем умов договору про управління активами із використанням автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, доступ до яких має Національне агентство відповідно до закону в частині ефективності такого управління;
 3. забезпечує збір, аналіз та формування висновків стосовно інформації від державних органів, органів місцевого самоврядування на предмет виконання управителем умов договору про управління активами в частині ефективності такого управління;
 4. забезпечує збір, аналіз та формування висновків стосовно матеріалів, складених органами державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності протягом та за результатами такого нагляду (контролю), що стосуються управління активом на предмет виконання управителем умов договору про управління активами в частині ефективності такого управління;
 5. забезпечує збір, аналіз та формування висновків стосовно матеріалів перевірок, проведених державними органами, метою діяльності яких є державне регулювання, моніторинг та/або контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у відповідних сферах, що стосуються управління активом в частині ефективності такого управління;
 6. здійснює інші повноваження, передбачені положенням про структурний підрозділ.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 8810 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 28 березня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 09 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Командна робота та взаємодія

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю право, економіка, фінанси, бухгалтерський облік та/або аудит

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінальний процесуальний кодекс України, «Про Кабінет Міністрів України», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. «Про центральні органи виконавчої влади», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ від 11.07.2018 № 613, Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 351; Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 03.08.2018  № 149 «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами».

Практичні знання

 • обізнаність щодо загального процесу проведення фінансового аналізу та аудиту;
 • знання щодо здійснення перевірок суб’єктів господарювання та інших суб’єктів органами державної влади;
 • знання роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації;
 • знання роботи з юридичними та фінансовими документами,
 • знання загальних засад фінансового та податкового обліку; фінансового аналізу та економічної вартості активів;
 • обізнаність щодо процедур управління майном на підставі договору управління;
 • знання роботи з проблемними активами (майном, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру), зокрема щодо аналізу формування ринкової вартості таких активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу.
 • практичні знання роботи в консалтингових або аудиторських компаніях (огляд ринків, фінансовий аналіз діяльності підприємств та відповідних показників ефективності, аналіз прогнозованого грошового потоку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств), інвестиційних компаніях; компаніях, що спеціалізуються на управлінні різними видами активів.