Ц
Ц
Ц
A
A
A+

провідний спеціаліст відділу по роботі з персоналом територіальних управлінь Управління персоналу центрального апарату АРМА

Ковбасюк Катерина Василівна, (044) 290-08-60
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В» територіальних управлінь АРМА, та повідомляє про результати розгляду такої інформації, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

2) Бере участь у формуванні заявок на добір персоналу на посади державної служби категорії «Б» територіальних управлінь АРМА.

3) Здійснює заходи з проведення оцінювання результатів службової діяльності керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА.

4) Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у територіальних управліннях АРМА та вносить відповідні пропозиції начальнику відділу.

5) Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА.

6) Узагальнює графік відпусток керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА.

7) Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

8) Аналізує кількісний та якісний склад керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА.

9) Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

10) Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам та заступникам керівників територіальних управлінь АРМА.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 8810 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 11 січня 2020 року.

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 23 січня 2020 року о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15, у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби Української школи урядування

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю філологія, психологія, соціологія, педагогіка, управління трудовими ресурсами, управління персоналом та економіка праці, державне управління, право.

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

КЗпП України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

  • оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;
  • знання структури органів законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень;
  • ефективна взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування;
  • знання правил використання засобів комунікацій.
  • знання способів попередження та вирішення конфліктів.