Ц
Ц
Ц
A
A
A+

провідний спеціаліст відділу по роботі з персоналом центрального апарату Управління персоналу центрального апарату АРМА

Ковбасюк Катерина Василівна, (044) 290-08-60
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Здійснення організації роботи ведення документообігу відділу та забезпечення ведення діловодства відділу, неухильно дотримуючись вимог Інструкції з діловодства АРМА.

2) Планування та завчасне замовлення бланків наказів, доручень, листів та необхідне побутове та канцелярське приладдя, ведення їх обліку списання.

3) Нагадування щодо виконання контрольних завдань, доручень, документів працівниками відділу та своєчасне інформування начальника відділу.

4) Здійснення роботи щодо обліку посадових інструкцій працівників центрального апарату АРМА, своєчасного корегування у разі змін структури та штатного розпису, ознайомлення з посадовими інструкціями працівників центрального апарату АРМА.

5) Підготовка та передача справ відділу з питань управління персоналу до архіву АРМА.

6) Прийняття участі у підготовці проектів наказів з питань управління персоналу.

7) Здійснення роботи щодо обліку трудових книжок, особових справ працівників центрального апарату АРМА.

8) Організація роботи щодо ведення журналів з питань управління персоналу, контроль своєчасного їх заповнення.

9) Розроблення номенклатури справ відділу та Управління, контроль за веденням, обліком та зберіганням документів.

10) Розгляд в межах компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернення народних депутатів, запитів на інформацію з питань управління персоналом.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 8810 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 11 січня 2020 року.

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 23 січня 2020 року о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15, у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби Української школи урядування.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю філологія, психологія, соціологія, педагогіка, управління трудовими ресурсами, управління персоналом та економіка праці, державне управління, право.

Досвід роботи

Не вимагається.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

КЗпП України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Практичні знання

  • оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;
  • знання структури органів законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень;
  • ефективна взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування;
  • знання правил використання засобів комунікацій.
  • знання способів попередження та вирішення конфліктів.