Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Провідний спеціаліст відділу співпраці з установами повернення активів Міжнародного управління центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, пров. Рильський, 10.
271-17-14
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 1. бере участь у взаємодії з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями, мережами;
 2. бере участь в забезпеченні міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;
 3. бере участь, у межах повноважень Управління, у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів у сфері виявлення та розшуку активів;
 4. готує звіти керівництву Управління серед іншого щодо  результатів міждержавного співробітництва з питань повернення активів;
 5. дотримується правил нерозголошення інформації, в тому числі інформації, що носить конфіденційний характер, та несе відповідальність.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 8000 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»,
 • надбавка за ранг державного службовця, за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 07 липня 2017 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 18 липня 2017 року о 12 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

Співбесіда з кандидатами конкурсу 20-21 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, пров. Рильський, 10.

Вимоги до компетентності

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не вимагається

 

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спецiальнi вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань міжнародні відносини за спеціальністю міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції»

Професійні чи технічні знання

 • навички роботи з реєстрами/базами даними, відкритими джерелами інформації тощо
 • навички складання звітів, офіційних протоколів та інше
 • вільне володіння англійською мовою та/або однією з мов Ради Європи

Спеціальний досвід роботи

Не вимагається

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga

Особистісні якості

Комунікаційні навички

Аналітичні навички

Дотримання норм професійної етики