Ц
Ц
Ц
A
A
A+

завідувач Сектору менеджменту активів Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) здійснює керівництво роботою Сектору, організовує, координує, забезпечує та несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Сектор;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить АРМА пропозиції щодо його вдосконалення;

3) проводить аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про управління активами;

4) за дорученням начальника Південного міжрегіонального територіального управління АРМА, відповідно до наказів АРМА:

- бере участь у забезпеченні формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку, встановленому положенням про зазначений реєстр;

- бере участь у забезпеченні взаємодії з органами досудового розслідування, органами прокуратури та судом з питань, що стосуються передачі в управління АРМА активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сприяє зазначеним суб’єктам у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і щодо яких управління АРМА не здійснюється;

- здійснює заходи, пов’язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймає від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передає за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі;

- звертається у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, до органів, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень, щодо внесення відповідних відомостей про виникнення у АРМА повноважень з управління зазначеними активами;

- надає АРМА пропозиції щодо визначення шляху управління активом (шляхом реалізації відповідного активу, передачі його в управління за договором або в інший спосіб, визначений законом), розташованим (зареєстрованим) на відповідній території, з метою здійснення управління на умовах ефективності, а також збереження та збільшення економічної вартості активу;

- надає АРМА пропозиції щодо належності активу, переданого АРМА в управління без визначення шляху управління ним, розташованого (зареєстрованого) на відповідній території, до видів майна, визначених у Примірному переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 685;

- надає АРМА пропозиції щодо визначення кваліфікаційних критеріїв відбору суб’єктів оціночної діяльності, управителів активів та інших осіб, які можуть надавати АРМА послуги, виконувати роботи, необхідні для виконання його завдань, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі;

- бере участь у супроводженні укладення та виконання цивільно-правових угод з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами;

- бере участь в організації здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку активів, розташованих (зареєстрованих) на відповідній території, та управлінням такими активами, в тому числі їх зберіганням (збереженням), переміщенням, охороною, страхуванням, для цілей їх подальшої передачі в управління або для реалізації;

- забезпечує взаємодію між АРМА та організатором (організаторами) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів з питань, пов’язаних з реалізацією активів, передає організатору (організаторам) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів активи згідно з актами приймання-передачі;

- бере участь у здійсненні уповноваженими особами АРМА контролю за ефективністю управління активами, переданими АРМА в управління;

- здійснює інші повноваження, визначені законами України;

5) надає методичну та консультаційну допомогу слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, у порядку, визначеному законодавством;

6) здійснює моніторинг та веде облік на відповідній території судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких АРМА здійснювало управління активами;

7) взаємодіє із територіальними органами (територіальними підрозділами) Національної поліції України під час здійснення АРМА заходів з управління активами;

8) взаємодіє з управліннями та відділами державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі під час виконання судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів у дохід держави в кримінальному провадженні.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 10515 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 02 серпня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

 

Додаткові (необов’язкові) документи:

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування на знання законодавства 08 серпня 2019 року о 10 год. 00 хв., 
за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

 

 

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

1) ведення ділових переговорів;

2) лідерські якості;

3) вміння вести перемовини;

4) організаторські здібності;

5) досягнення кінцевих результатів.

Ділові якості

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів.

6) стресостійкість, вимогливість, оперативність.

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) порядність;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) ініціативність;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

8) контроль емоцій.

 Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра за спеціальністю правознавство, фінанси, економіка.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Законів України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінальний процесуальний кодекс України, «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Кримінальний кодекс України, «Про державну службу», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про публічні закупівлі», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про виконавче провадження», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про інформацію».

Підзаконні нормативно-правові акти: Порядок реалізації арештованих активів на електронних торгах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 719; Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 685; постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 558 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів»; Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613, Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, затверджене наказом АРМА від 15.02.2019 № 38.

Практичні знання

- знання роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації;

- знання роботи з юридичними та фінансовими документами, знання комплексної перевірки таких документів;

- знання загальних засад фінансового та податкового обліку; фінансового аналізу та економічної вартості активів;

- бізнаність щодо процедур управління майном на підставі договору управління;

- практичні знання роботи з проблемними активами (майном, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру), зокрема щодо аналізу формування ринкової вартості таких активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу;

- практичні знання роботи в консалтингових або аудиторських компаніях (огляд ринків, фінансовий аналіз діяльності підприємств та відповідних показників ефективності, аналіз прогнозованого грошового потоку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств), інвестиційних компаніях; компаніях, що спеціалізуються на управлінні різними видами активів.