Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Для правоохоронних органів

 

Як АРМА опрацьовує звернення правоохоронців щодо розшуку активів?

Одна з ключових функцій АРМА – виявлення та розшук активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні. Однак Агентство не ініціює розшук самостійно, активи розшукуються виключно на запити правоохоронних органів.

Хто саме може звертатися до АРМА щодо розшуку активів?

Звернення приймаються у конкретному кримінальному провадженні, підготовлені слідчим, детективом, прокурором, а також від органів, що здійснюють досудове розслідування, та органів прокуратури в особі їх керівників.

 

Як оформити звернення?

Звернення складається у письмовій формі на бланку відповідного органу досудового розслідування чи органу прокуратури, підписується особисто слідчим, детективом, прокурором, керівником органу досудового розслідування, керівником органу прокуратури.

До заповненого бланку додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальної справи, в рамках якої необхідно розшукати активи.

За потреби АРМА подає запит на додаткову інформацію.

 

За яких умов АРМА може відмовити у розшуку активів?

  • Вимоги до звернення не дотримані
  • Викладені у зверненні відомості є недостовірними

Відмова не позбавляє суб’єкта звернення права на подання відповідного звернення повторно!

 

Скільки часу потрібно на опрацювання звернення?

Виконання звернення здійснюється не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження, або протягом більш тривалого строку, зазначеного у зверненні.

Відлік починається з дати надходження звернення до АРМА.

 

Як АРМА відповідає правоохоронцям?

Після проведення заходів з виявлення та розшуку активів складається відповідь на звернення, де зазначаються встановлені відомості про існування активів, на які може бути накладено арешт, а також про їх актуальне чи останнє відоме місцезнаходження.

Відповідь у письмовій формі та додатки до неї (за наявності) направляються суб’єкту звернення не пізніше наступного робочого дня за днем складання відповіді засобами поштового або електронного зв’язку на паперовому або іншому носії інформації.

 

Якими є обов’язки правоохоронців?

У разі встановлення АРМА за результатами вжиття заходів з виявлення, розшуку активів ознак правопорушень, не вказаних у зверненні, відповідним правоохоронним органам надсилається висновок, який є обов’язковим для розгляду ними.

Якщо відповідно до законодавства України відповідь або висновок передається від одного суб’єкта звернення до іншого, про це невідкладно повідомляється Національне агентство.

Як АРМА виявляє та розшукує потенційно злочинні активи?

Однією з головних функцій АРМА є виявлення та розшук активів фігурантів кримінального провадження. Схематично це виглядає так: правоохоронці розслідують кримінальне провадження і в межах розслідування звертаються до АРМА із запитом про розшук активів, які належать фігурантам справи. Під час повномасштабної війни з рф компетенція Національного агентства розширилась також на розшук активів осіб, котрі потрапили під санкції РНБО. В останньому випадку запити надходять від Міністерства юстиції.

Для виконання вказаної роботи АРМА має унікальні можливості, зокрема доступ до понад 50 різноманітних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, та доступ до банківської  таємниці всіх діючих в Україні банківських установ. Крім того, Національне агентство отримує інформацію в рамках співпраці з міжнародними і регіональними мережами з пошуку і повернення активів (наприклад, CARIN, STAR, BAMIN), які об’єднують практично всі іноземні юрисдикції. Протягом останнього часу АРМА організувало співпрацю з провідними криптовалютними біржами світу, а минулого року обладнало власну ІТ-лабораторію, яка, зокрема, дозволяє здійснювати поглиблений аналіз даних з цифрових носіїв інформації.

Перелічений інструментарій та інші наявні можливості дають змогу аналізувати великі обсяги даних, які суттєво допомагають правоохоронним органам у розслідуваннях злочинів. І йдеться далеко не лише про розшукані активи, які в подальшому можуть бути арештовані та конфісковані.

В процесі виконання основної функції з виявлення та розшуку активів працівникам АРМА стають доступні дані щодо активів фігуранта/ів кримінального провадження з історією їх набуття, а також інформація щодо фінансових транзакцій, відповідно до яких ці активи набувалися у власність.

Водночас в сучасних умовах злочинці надзвичайно швидко адаптуються до норм чинного законодавства та методів роботи правоохоронців, застосовують нові схеми реалізації злочинів. Тому важливим аспектом аналізу даних при здійснені заходів з виявлення та розшуку активів є встановлення кола так званих пов’язаних (третіх) осіб, що можуть бути причетні до вчинення правопорушення або задіяні в схемі «добросовісних» набувачів активів. В результаті таких операцій, злочинно набутим активом користується той же власник – фігурант кримінальної справи. Тому до активів пов’язаних осіб також доречно застосовувати обмеження щодо володіння, користування та розпорядження, оскільки фактично такі активи все одно є знаряддям або предметом злочинів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до Порядку взаємодії з правоохоронними органами, АРМА, у разі встановлення ознак інших правопорушень, не вказаних у зверненні правоохоронців, надсилає відповідним органам висновок про факти або ознаки вчинення такого злочину, який є обов’язковим для розгляду ними.

Річ у тім, що в ході здійснення повного та всебічного аналізу інформації щодо активів, історії їх набуття, фінансових транзакцій, податкової звітності, «ціннопаперових» потоків та іншої інформації, доволі часто в діях фігурантів кримінального провадження вбачаються ознаки інших суспільно небезпечних діянь, які не були встановленні правоохоронцями в рамках проведення досудового розслідування.

Підготовлені аналітичні дослідження направляються відповідним правоохоронним органам та можуть бути долучені, за рішення слідчого, до матеріалів досудового розслідування у вигляді доказової бази, в тому числі і як окремі епізоди в рамках розслідування кримінального правопорушення.

Але основним аспектом аналітичних матеріалів АРМА все ж є виявлення та розшук активів фігурантів кримінального провадження та пов’язаних з ними осіб, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні з метою збереження їх економічної вартості, а в майбутньому – конфісковано або стягнуто в дохід держави.

Таким чином, за рахунок власного аналітичного потенціалу та широкої міжвідомчої співпраці АРМА є для правоохоронної системи не тільки джерелом інформації про потенційно злочинні активи, але й додатковим механізмом в досудовому розслідуванні. Свідченням важливості ролі Нацагентства в цьому контексті є постійно зростаюча кількість і динаміка звернень правоохоронців щодо розшуку а виявлення активів.

Так, протягом цього року АРМА опрацювало вже близько 4 тисяч запитів. Близько 2 тисяч запитів надійшло від Мін’юсту в рамках санкційного механізму, внаслідок чого розшукано активи вартістю десятки мільярдів гривень. Лише в рамках одного «санкційного» запиту АРМА, до прикладу, розшукало яхту впливового російського олігарха, орієнтовна вартість якої складає понад 20 мільярдів гривень. Серед власників розшуканих активів також депутати держдуми, уряду рф, російських олігархів та представників інших російських еліт, колаборантів, які не мають жодних шансів сховати свої статки навіть в далеких юрисдикціях та за складними господарськими і юридичними схемами.

 

Роз’яснення щодо адвокатських запитів у сфері виявлення та розшуку активів

АРМА регулярно отримує адвокатські запити, які стосуються не лише інтересів власників арештованих активів, переданих в управління Агентства, але й котрі пов’язані з виявленням та розшуком активів. Оскільки більшість таких звернень містять типові питання, доцільно надати загальні роз’яснення щодо можливостей та повноважень АРМА під час їх розгляду.

1. Адвокат особи, визнаної потерпілою у кримінальному провадженні, просить здійснити виявлення та розшук активів підозрюваного.

Зазначимо, що відповідно до Закону про АРМА, Нацагентство вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів виключно на виконання звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури (в особі їх керівників), судів, слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).

2. Адвокат особи – фігуранта кримінального провадження - просить надати інформацію, чи вживались АРМА заходи з виявлення та розшуку активів, власником яких є його клієнт.

Слід наголосити, що відповідно до вимог КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Крім того, відомості, що містять дані досудового розслідування, інші відомості, зазначені у зверненнях компетентних органів щодо виявлення та/або розшуку активів, що надійшли до АРМА та стали відомі під час здійснення Агентством своїх повноважень, віднесено до переліку відомостей, що становлять службову інформацію згідно наказу Нацагентства.

Довідково повідомляємо, що відомості, які дозволяють ідентифікувати особу – фігуранта кримінального провадження, є обов’язковим реквізитом звернення щодо виявлення та розшуку активів, яке надійшло на розгляд АРМА.

3. Адвокат особи – учасника кримінального провадження - просить надати інформацію, копії документів, що є або можуть бути у розпорядженні АРМА за результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку активів.

Задля дотримання мети, визначеної кримінально-процесуальним законодавством в частині нерозголошення відомостей досудового розслідування, інформація та матеріали щодо результатів проведених дій, спрямованих на розшук та виявлення активів, згідно яких можливо прямо або опосередковано ідентифікувати осіб, зазначених у зверненнях правоохоронців, віднесено до переліку відомостей, що становлять службову інформацію в АРМА.

4. Адвокат підсанкційної особи, щодо якої рішенням РНБО застосовано санкцію у вигляді блокування активів просить надати інформацію, копії документів, пов’язані з виявленням та розшуком АРМА активів його клієнта.

Насамперед звертаємо увагу, що з метою реалізації положень Закону України «Про санкції» та забезпечення залучення АРМА до виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО, видано спільний наказ Міністерства юстиції України та АРМА, яким затверджено Порядок надання АРМА інформації на запити Мін’юсту.

Крім того, якщо зазначені у запитах правоохоронців відомості не вказані в Законі України «Про державну таємницю», вони, як зазначалося, віднесені до службової інформації.

Обмеження доступу до інформації, пов’язаної з виявленням та розшуком АРМА активів підсанкційних осіб, здійснюється виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, а також для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, оскільки розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам. Водночас шкода від оприлюднення АРМА відповідної інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні, оскільки породжує можливість приховування підсанкційною особою активів з метою уникнення застосування санкції у вигляді їх стягнення в дохід держави.

Таким чином, слід наголосити, що Законом України «Про інформацію» встановлено, що службова інформація є інформацією з обмеженим доступом. Відповідно до вимог Закону про АРМА, Голові Нацагентства та його заступникам, посадовим і службовим особам АРМА забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Також зазначимо, що запитувана адвокатом інформація, отримана під час здійснення кримінального провадження, надається йому виключно в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

 

 

Використання носіїв інформації з грифом "для службового користування" під час розгляду клопотання про накладення арешту на активи у кримінальному провадженні