Ц
Ц
Ц
A
A
A+

АРМА успішно передало в управління акції ПрАТ "Газтранзит"

29-07-2020

Вперше у своїй практиці АРМА успішно реалізовано кейс з передачі в управління арештованих цінних паперів – пакету акцій ПрАТ «Газтранзит».

Головною відмінністю акцій від інших видів активів є їх існування в бездокументарній формі: акція – це обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку. Це зумовлює низку особливостей процедури прийняття та передачі таких активів в управління, в той час як досвід подібних операцій фактично відсутній в Україні.

Відповідно до законодавства, управитель акціями здійснює повноваження їх власника на підставі договору про управління між ним та АРМА і набуває статусу керуючого рахунком у цінних паперах в депозитарній установі. 

13.04.2020 р. Вищим антикорупційним судом ухвалено рішення про передачу в управління АРМА 16650 штук простих іменних акцій ПрАТ «Газтранзит».

На виконання зазначеної ухвали АРМА здійснило всі передбачені законодавством заходи для отримання в управління арештованих акцій, зокрема 17.04.2020 до депозитарної установи було подано повний пакет документів щодо внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку.

Під час здійснення своїх повноважень Агентство зіштовхнулось зі значним опором та протидією зі сторони власника і пов’язаних з ним осіб, які своїми діями намагались завадити законній діяльності АРМА.

Попри це, діючи у відповідності до вимог законодавства, АРМА здійснено наступні заходи:

  • проведено конкурсний відбір управителя арештованими акціями;
  • направлено інформаційні листи до всіх акціонерів ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» та до НДУ;
  • спільно з відібраним управителем направлено заяву про надання дозволу на концентрацію до Антимонопольного комітету України;
  • направлено листи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою інформування про дії депозитарної установи та прийняття Комісією рішень відповідно до повноважень;
  • двічі повторно направлено до депозитарної установи пакети документів щодо внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку;
  • укладено з управителем договір управління майном (активами).

В підсумку, завдяки злагодженим діям АРМА, НАБУ та САП арештовані акції передано обраному за результатами конкурсного відбору управителю АТ «Укртрансгаз», яке отримало право управляти арештованими акціями, про що внесено відповідні зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів.

Відтепер надходження від  управління арештованими акціями ПрАТ«Газтранзит» перераховуватимуться до державного бюджету.    

АРМА набуто вагомий досвід, пов’язаний з прийняттям та передачею в управління цінних паперів, взаємодією з представниками депозитарної системи та регулятором ринку цінних паперів (фондового ринку).

Агентство підтверджує готовність у здійснені заходів з управління будь-якими бездокументарними цінними паперами, переданими в управління АРМА.