Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Досвід Греції з урегулювання строків та процедур управління активами

В більшості країн Європейського Союзу немає нормативних актів, що регулюють процедури та строки управління арештованими активами. Виняток становить Греція, де заходи з управління активами мають бути здійснені протягом 3 місяців з моменту арешту.

В Україні строки процедур управління арештованим майном також не врегульовані та містять лише окремі процесуальні вказівки щодо строків та здійснення процедур управління.

Згідно зі Спеціальним законом про АРМА, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника. Копії відповідних документів надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення з відповідним зверненням прокурора. Проте Закон про АРМА не містить строків, що встановлюють:

- граничні терміни початку та завершення тендерних процедур відбору управителя;

- терміни припинення договірних відносин з урахування наявності підстав для скасування передачі майна в управління;

- строків проведення оцінки майна тощо.

Водночас, згідно зі змінами, внесеними до Спеціального закону про АРМА, чітко врегульованим є порядок повернення активів власникам після скасування арешту. Зокрема, актив повертається власнику протягом 10 робочих днів з моменту внесення відповідної ухвали до Реєстру судових рішень.