Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Голова АРМА ініціювала питання створення комісії із зовнішнього контролю діяльності Нацагентства

11-07-2023

З метою посилення контролю за діяльністю Національного агентства, на виконання статті 12 спеціального Закону про АРМА, Голова АРМА Олена Дума доручила профільному структурному підрозділу Агентства ініціювати перед Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України питання створення комісії із зовнішнього контролю у рамках проведення незалежної зовнішньої оцінки органу.

Нагадаємо, що відповідно до статті 12  спеціального Закону про АРМА щороку проводиться незалежна зовнішня оцінка діяльності Національного агентства. Зазначену оцінку проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб (по одній від Президента, ВРУ та Кабміну).

Для проведення оцінки члени комісії із зовнішнього контролю мають право:

-  доступу до матеріалів, іншої інформації (документів), що є у володінні АРМА (з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про державну таємницю»),

- проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками АРМА, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною для проведення оцінки.

Висновок незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства додається до щорічного звіту Національного агентства.

Крім того, з метою перевірки законності прийнятих управлінських рішень,  ефективності та економності використання Національним агентством бюджетних коштів, Олена Дума ініціювала звернення до Кабміну з пропозицією звернутися до Рахункової палати щодо здійснення аудиту ефективності використання Агентством коштів державного бюджету за 2019-2023 роки.