Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Особливості управління проблемним арештованим транспортом

До проблемних транспортних засобів можна віднести, зокрема, арештовані автомобілі, що містять ознаки пошкодження, а саме: знищені номери кузова (один чи кілька символів номера візуально не визначаються); підроблені (змінено один або кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі з номером) ідентифікаційні номери складових частин кузова, шасі, рами, ввезених на митну територію України без сплати митних платежів тощо.

Експлуатація транспортних засобів, у тому числі арештованих автомобілів, переданих в управління АРМА, передбачає їх обов’язкову державну реєстрацію.

Механізм такої реєстрації визначено відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабміну. Порядок визначає єдину на території України процедуру державної реєстрації, зняття з обліку автомобілів, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

Для реєстрації арештованого транспорту АРМА ініціювало внесення змін до Порядку в частині забезпечення можливості видачі сервісними центрами МВС тимчасових реєстраційних талонів або свідоцтва про реєстрацію з номерними знаками. Вказані документи видаються на підставі заяви відібраного Агентством управителя та договору управління автомобілями на строк дії цього договору. До тимчасового реєстраційного талона чи свідоцтва про реєстрацію вносяться відомості про управителя транспортним засобом.

У разі припинення договору управління тимчасовий реєстраційний талон або свідоцтво про реєстрацію з номерними знаками вважаються недійсними і здаються управителем або уповноваженим представником АРМА до сервісних центрів МВС.

Змінами, внесеними до Порядку, також передбачено можливість реєстрації переданих Агентству автомобілів з ознаками пошкоджень. Це б могло забезпечити укладення договорів управління та додаткові надходження до бюджету від використання таких активів.

Однак наразі, з огляду на колізії в нормативних актах, передача в управління проблемного транспорту залишається неможливою на  практиці, як і їх реалізація на торгах, оскільки фактично йдеться про рухоме майно, яке не перебуває у цивільному обороті.

У таких випадках в АРМА залишається можливість ініціювати звернення до суду з метою визнання подібних автомобілів запасними частинами та надання права здійснювати їх реалізацію на відкритих торгах.