Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Про результати громадського контролю за витрачанням коштів Державного бюджету Національним агентством

Громадська рада при Національному агентстві, як консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і громадського контролю за діяльністю Національного агентства, відповідно до наданих останній повноважень згідно зі статтею 12 Спеціального закону та п. 3.2.3. розділу III Положення про Громадську раду при Національному агентстві здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету, головним розпорядником яких є Національне агентство.

На відповідний запит Громадської ради, Агентство надало всі необхідні документи для реалізації наданих повноважень з громадського контролю за витрачанням коштів Державного бюджету, оцінки результативності, економності та законності витрачання коштів Державного бюджету, виділених Національному агентству для виконання його завдань у 2017 році, за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (КГІКВК 6431010) та оцінки результативності державних закупівель Національного агентства у 2017 році.

За результатом розгляду документів Громадська рада підготувала Звіт про результати громадського контролю за витрачанням коштів Державного бюджету, головним розпорядником яких є Національне агентство, яким повідомила про відсутність порушень.