Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Результати зовнішнього аудиту діяльності АРМА за 2019 рік

Агентство з розшуку та менеджменту активів пройшло зовнішній аудит фінансової звітності та операційний (управлінський) аудит діяльності. У ході аудиту, здійсненого ПАТ «Аудиторська фірма «Де Візу», досліджувалося виконання Агентством функцій, передбачених Спеціальним законом про АРМА за період 2019 року. Загальний висновок аудиторської компанії – АРМА загалом забезпечило реалізацію покладених на нього функцій.

За результатами зовнішнього аудиту фінансової звітності АРМА встановлено, що остання достовірно та в усіх суттєвих аспектах відображає фінансову інформацію згідно з вимогами законодавства.

Щодо результатів операційного аудиту, у звіті вказано, зокрема, на виконання таких завдань:

- проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;

- підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів із вказаних питань ;

- здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

- організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управління активами;

- здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;  

- надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам, суддям з питань, пов’язаних із виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управління активами.

Поряд з тим, на думку аудиторів, через відсутність належного нормативно-правового регулювання у 2019 році АРМА у повному обсязі не забезпечило виконання функції щодо участі у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з повернення в Україну активів, одержаних від корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Водночас, слід зазначити, що у 2020 році АРМА взяло участь у розробці комплексного законопроєкту №3304 щодо механізму повернення незаконних активів, який Верховна Рада України схвалила за основу у першому читанні.

Варто також вказати, що у грудні 2019 року під час 8-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції ухвалено розроблену АРМА резолюцію, яка містить низку рекомендацій щодо посилення інституційної спроможності профільних структур та міжнародного співробітництва у сфері розшуку, управління та повернення незаконних активів. Разом з тим, у 2020 році на виконання положень резолюції Кабінетом Міністрів України було затверджено План заходів з її імплементації.

Також аудиторами встановлено, що функція формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі – Реєстр), у 2019 році виконувалась зокрема в частині здійснення організаційних, підготовчих і програмно-технічних заходів. Водночас у позитивному контексті зазначено, що у грудні 2019 року Реєстр запроваджено в дослідну експлуатацію, а надалі здійснено аналіз його функціональних можливостей, виявлено та виправлено недоліки у програмному забезпеченні, розпочато роботу над побудовою комплексної системи захисту інформації. Крім того, у грудні 2020 року набрало чинності Положення про Реєстр, яке нормативно регулює його функціонування. Станом на сьогодні до Реєстру внесено понад 5,2 тисячі записів.

Важливо зазначити, що загальними рекомендаціями аудиторів за результатами проведеного зовнішнього операційного аудиту АРМА є ініціювання змін до окремих законодавчих та нормативно-правових актів, а також вдосконалення системи внутрішнього контролю в Агентстві.

 З огляду на вказані рекомендації, варто наголосити, що протягом 2020 року АРМА брало участь у розробці двох законопроєктів, ще два проєкти законів підготовлено самостійно. Окрім того, розроблено шість проєктів постанов та три проєкти розпоряджень Кабінету Міністрів України, а також видано вісім наказів, спрямованих на нормативне вдосконалення інституційної спроможності Агентства. Станом на сьогодні один із вказаних законопроєктів - №3304 - прийнято у першому читанні народними депутатами, два проєкти - № 3962 та № 4483 - схвалено урядом та подано на розгляд парламенту, затверджено всі розроблені постанови, розпорядження і накази.