Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Роз'яснення щодо процедури конкурсного відбору управителів арештованими активами

У зв’язку з пильною увагою громадськості та ЗМІ до конкурсів з відбору управителів арештованими активами, які проводить АРМА, додатково звертаємо увагу на ряд важливих аспектів конкурсної процедури.

 1. Відбір управителя активами передбачає наступні етапи:
 • публічне оголошення конкурсу на офіційному вебсайті АРМА;
 • прийом документів від учасників відбору у встановлений строк;
 • аналіз поданих документів на предмет відповідності умовам конкурсу та кваліфікаційним критеріям;
 • визначення результатів конкурсу на засіданні Тендерного комітету з питань відбору управителів;
 • проведення оцінки активу;
 • укладання договору управління активом з переможцем конкурсного відбору.
 1. Перед оголошенням конкурсу АРМА аналізує структуру і характер активу, збирає необхідну інформацію про нього, проводить інвентаризацію. Отримані дані дозволяють оцінити, наскільки запропоновані учасниками конкурсу програми управління відповідають поточному стану актива та чи є вони співмірними з цілями його збереження та збільшення економічної вартості.  
 2. Конкурси з відбору управителів активами проводяться на підставі спеціального Закону про АРМА, Положення про АРМА та з урахуванням норм законодавства про державні закупівлі. Вичерпний перелік всіх критеріїв, яким мають відповідати компанії-учасники конкурсного відбору, а також Порядок та умови подання й оформлення документів оприлюднюються на вебсайті АРМА у тексті оголошення про конкурс.
 3. Юридичні особи та ФОП отримують статус потенційного управителя після того, як подані ними документи у паперовій формі надходять безпосередньо до АРМА або після отримання Агентством повідомлення в електронній формі (скановані копії квитанції поштового відділення та опис вкладення листа) про надсилання пакету документів засобами поштового зв’язку. Таке повідомлення має надійти до завершення строку прийому документів, при цьому самі документи АРМА може отримати для розгляду вже після дедлайну.
 4. Інформація про учасників відбору та їх конкурсні пропозиції не оприлюднюється на вебпорталі Prozorro, оскільки АРМА не продає відповідні активи, а шукає для них управителя. До того ж вартість предмету закупівлі у цьому випадку складає 0 грн, тому конкурсний відбір управителя не є закупівлею послуг у традиційному розумінні цієї процедури. Адже відбір управителя передбачає не лише конкуренцію цінових пропозицій учасників, як на Prozorro, а передусім змісту програм управління. Обираючи кращого з потенційних управителів, АРМА аналізує одночасно коректність юридичних аспектів (оформлення документів, відповідність кваліфікаційним критеріям), економічні пропозиції учасників (релевантність програм та повнота заходів з управління активом, прогнозовані планові доходи, мінімальні суми платежів до бюджету), а також досвід компаній, їх ділову репутацію тощо.
 5. Оцінка вартості активу проводиться після обрання переможця конкурсу, за його власний рахунок і безпосередньо перед укладенням договору управління активом.
 6. Ліцензії та інші дозвільні документи видаються безпосередньо компаніям і продовжують діяти протягом визначеного строку незалежно від зміни їх власника чи управителя. Тому передача арештованого об’єкта новому управителю не є позаконкурсною передачею таких дозволів від одних суб’єктів господарювання іншим.
 7. АРМА неодноразово обирало управителів у випадках, коли необхідне погодження з Антимонопольним комітетом на предмет допустимої концентрації активів у користуванні одного суб’єкта. В таких випадках погодження відбувається за участі вже обраного на конкурсі управителя, а не до чи під час проведення конкурсного відбору.

Закликаємо представників громадськості, ЗМІ та учасників конкурсних відборів брати до уваги вказану інформацію при підготовці коментарів та публічних заяв.