Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Щодо конституційного подання деяких народних обранців

Нещодавно деякими засобами масової інформації було поширено новину про те, що до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) всіх положень Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі – Закон), які передбачають управління арештованим майном.

З огляду на спроби деяких політиків, які підписали таке подання, створити штучний резонанс навколо цього питання, та публічне поширення  викривленої інформації, АРМА за результатами аналізу вказаного документу повідомляє таке.

На переконання АРМА, зазначене подання є безпідставним, необґрунтованим та надуманим, а також таким, що містить в собі численні перекручення одних норм Закону, ігнорування інших його норм та відверте замовчування тих норм, які повністю спростовують викладене у поданні.

Поряд з тим, подача конституційного подання є правом народних депутатів України. Процедура розгляду справ у Конституційному Суді України передбачає етап його розгляду на предмет прийнятності. На цьому етапі Єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні приймає ухвалу про відкриття, чи про відмову у відкритті конституційного провадження за конституційним поданням.

Наразі, Конституційним Судом України не прийнято рішення про відкриття конституційного провадження за вказаним конституційним поданням.

Відтак, з метою економії часу та ресурсів, наразі АРМА не вбачає потреби у ґрунтовній полеміці з питань конституційності положень Закону, що ставляться під сумнів у вказаному конституційному поданні.

У тому разі, якщо Конституційним Судом України буде відкрито конституційне провадження за вказаним конституційним поданням народних депутатів України, АРМА буде оперативно надано змістовні та фахові пояснення з кожного пункту такого подання, що повністю спростовуватимуть доводи народних депутатів України.

Поряд із цим, всіх управителів арештованим майном та осіб, які беруть участь у конкурсних відборах управителів, а також бажаючих взяти участь у відповідних конкурсах, АРМА просить зважати на те, що факт подання до Конституційного Суду України зазначеного конституційного подання жодним чином не впливає на існуючі договірні правовідносини управління арештованим майном, а також не перешкоджає проведенню конкурсних відборів управителів та укладенню договорів управління арештованим майном за результатами таких конкурсів.

Так само, АРМА пропонує представникам ЗМІ при оприлюдненні інформації щодо діяльності АРМА розглянути можливість зваженого ставлення до висловлювань авторів вказаного конституційного подання, врахування об’єктивних (а не бажаних для таких авторів) правових наслідків вчинених ними дій та уникнення введення в оману передчасними висновками окремих політиків.