Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Створена Антикорупційна Рада АРМА

19-09-2023
У Агентстві з розшуку та менеджменту активів створено Антикорупційну Раду АРМА, яка функціонуватиме як колегіальний консультативно-дорадчий орган.
 
Ключовою метою створення Антикорупційної Ради АРМА є залучення профільних неурядових організацій, представників громадськості для:
 
✅ оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА 
 вжиття превентивних та відповідних антикорупційних заходів
✅ боротьби з корупцією 
 
Орган формується строком на один рік та складається з 12 осіб. 
 
«У 2023 році Агентство з розшуку та менеджменту активів взяло курс на транспарентність та підзвітність перед суспільством та іншими органами державної влади. Це, зокрема, означає безкомпромісну боротьбу з потенційною корупцією всередині відомства, - наголосила Голова АРМА Олена Дума. – Зі створення Антикорупційної Ради АРМА ми отримаємо додатковий потужний інструмент для мінімізації корупційних проявів. Як результат, АРМА демонструватиме вищу продуктивність, а бюджет через професійний розшук активів та високоякісне управління майном отримуватиме ще більше надходжень».
 
Перед Антикорупційною радою АРМА поставлені наступні завдання:
1) Сприяти прозорості роботи АРМА;
2) Здійснювати регулярний моніторинг корупційних ризиків та стану запобігання й протидії корупції в Агентстві;
3) Готувати пропозиції щодо вдосконалення системи запобігання корупції в АРМА;
4) Сприяти взаємодії Агентства з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю АРМА;
5) Здійснювати моніторинг ефективності державних (публічних) закупівель в АРМА;
6) Брати участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, готувати відповідні пропозиції та рекомендації до зазначених проєктів;
7) Сприяти  громадському обговоренню проєктів нормативно-правових актів з питань діяльності АРМА;
8) Надавати рекомендації щодо кризових комунікацій та відслідковувати потенційно проблемні інформаційні зони, здійснювати аналіз і докризову комунікацію із суспільством.
 
Стежте за подальшими новинами, щоб дізнатися про умови відбору до Антикорупційної Ради АРМА.