Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Умови конкурсного відбору управителя активами резиденції "Межигір'я"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Заснування АРМА є результатом:

- імплементації у правову систему України положень Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності і доходів від неї та Рішення Ради ЄС № 2007/845/JHA від 06.12.2007 про співробітництво в сфері повернення активів;

- виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС (який наразі вважається виконаним);

- дотримання вимог Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт  та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму;

- впровадження 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та Кращих практик щодо адміністрування арештованих активів, затверджених 27.04.2018 в межах підгрупи з кримінально-правових питань «Великої вісімки» (G8);

- виконання приписів Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 – 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки.

Основною метою заснування та діяльності АРМА є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави в кримінальному провадженні).

 

                                                                                                               УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Установи, подібні до АРМА, існують у 28 країнах-членах Європейського союзу та більш ніж у 100 юрисдикціях по всьому світу.

Повноваження АРМА з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон)» та статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, в управління Національному агентству можуть передаватись активи, які відповідають наступним умовам:

- вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні;

- на них накладено арешт;

- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов’язково), або користування майном (бажано);

- їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).

Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватись в управління АРМА, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.

Приймаючи активи в управління, АРМА самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість, обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом.

За змістом статей 19-24 Закону АРМА самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації). У разі передання АРМА активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (частини друга та третя статті 21 Закону).

Таким чином, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві є можливим, якщо таке управління здатне приносити дохід.

За таких обставин, Закон не передбачає можливості управління майном, як АРМА самостійно, так і обраним ним управителем за договором, у спосіб суто його зберігання (оскільки зберігання призводить лише до витрат без одержання доходів). При цьому, АРМА може організувати деякі заходи зі зберігання арештованого майна, але лише для цілей подальшого передання такого майна в управління професійному управителеві і лише на строк, необхідний для організації такого передання в управління, а також, таке тимчасове (короткотермінове) зберігання не може передбачати витрачання коштів Державного бюджету України.

Згідно з Законом головна мета діяльності АРМА за напрямком управління майном – забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

Саме тому, АРМА не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України і самостійно організовувати охорону, відповідальне зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання у належному стані та оперативно управляти активами. Натомість, відповідні заходи можуть організовуватися управителем відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активу.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (за договором).

Активи прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі.

Управління активами згаданими особами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 ЦК України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій статті 21 Закону, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів.

Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

За приписами статті 24 Закону надходження від здійснюваного АРМА управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до Державного бюджету України.

Більш змістовно зі специфікою діяльності з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні можна ознайомитись у Методичних рекомендаціях: «Настанови з управління арештованим майном», затверджених наказом АРМА від 29.11.2018 № 343.

АКТИВИ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ В УПРАВЛІННЯ

Генеральною прокуратурою України ведеться досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 42015000000002833 від 25.12.2015 та № 42014000000000069 від 06.03.2014 за підозрою Януковича В.Ф. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), статтею 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та статтею 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2018 у справі № 757/25776/18-к та від 06.06.2018 у справі № 757/27722/18-к передано усе арештоване майно резиденції «Межигір’я» та корпоративні права ТОВ «Танталіт» в управління АРМА, а саме:

1) 100% статутного капіталу ТОВ «Танталіт» (код ЄДРПОУ 35371154);

2) об’єкт нерухомого майна «Центр відпочинку здоров’я», розташований по вул. Івана Франка, 19, «Вишгородський масив», у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (реєстраційний номер 35840143);

3) житловий будинок № 18, розташований по вул. Івана Франка, 18, «Вишгородський масив», у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (реєстраційний номер 23884904);

4) будинок № 123-а, розташований по вул. Межигірська у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (реєстраційний не 20410477);

5) будинок № 20 (площею 619,6 кв.м), що знаходиться за адресою: Київська область Вишгородський район, с. Нові Петрівці, "Вишгородський масив", вул. Івана Франка (реєстраційний номер 24848012);

6) земельну ділянку рекреаційного призначення, що розташована на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, за межами населеного пункту, кадастровий номер 3221886000:01:228:0151, площею 1,7688 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 609306432218);

7) стоянкове/плавресторан судно «Галлеон» зареєстроване у Державному судовому реєстрі України під № УРС-25, запис від 11.07.2012, яке на праві власності належить ТОВ «Танталіт» (ЄДРПОУ 35371154);

8) рухоме майно, розташоване на території резиденції «Межигір’я» (за кількістю та місцезнаходженням):

- розміщене у житловому будинку № 20: меблі – 142 шт. (диван, кушетка, тумба, стіл, шафа, крісло тощо), електроніка (техніка) – 23 шт. (телевізор, телефон, DVD, відеоплеєр, колонки тощо), елементи декору –162 шт. (картини, статуетка, килим, лампа, дзеркало, бра, тримач тощо), сантехніка – 18 шт. (раковина, унітаз, біде, тощо), побутова техніка: 20 шт. (холодильник, витяжка, плита, льодогенератор тощо), обладнання 31 шт. (щит управління, щит розподільний, стабілізатор напруги електрощитової вентиляції, розподільчий вузол тепла, система водопідготовки, тощо), виставка алкогольних напоїв - 852 шт. (вино, горілка, шампанське, коньяк тощо);

- розміщене у лабораторії: обладнання - 98 шт. (ваги, термостат, центрифуга, Ph-метр, презиційний нагрівальний блок, ліфт, насос, клапан тощо); меблі - 10 шт. (диван, стільці, стелажі тощо), сантехніка 4 шт. (унітаз, душова кабіна, раковина),  побутова техніка – 2 шт. (кондиціонер, мікрохвильова піч);

- розміщене у банного комплексу (два приміщення), будинок відпочинку: меблі – 63 шт. (тумба, крісло, пуф, столик, диван, шафа підвісна тощо), сантехніка – 25 шт. (унітаз, біде, раковина, душова система тощо); електроніка (техніка) – 2 шт. (телевізори), елементи декору – 84 шт. (ваза, тримачі, підсвітка, бра, штори, гачки, дзеркало тощо), побутова техніка – 12 шт. (піч, витяжка, холодильник, праска, фільтр, тощо), обладнання – 22 шт. (щитки, серверні системи);

- розміщене у приміщенні Лазні: меблі – 13 шт. (шафа, столик, лавка, крісло, тумба, лежак тощо), елементи декору – 43 шт. (дзеркало, плафон, гачок, бра, відро), електроніка (техніка) – 3 шт. (телевізор, осушувач повітря, сушарка), побутова техніка – 8 шт. (холодильник, витяжка, мікрохвильова піч тощо), сантехніка – 14 шт. (душова, чан, раковина, унітаз тощо), обладнання – 2 (груба, термометр), сходи металеві в купель – 1 шт., відро + черпак банні металеві – 1 комплект;

- розміщене у приміщеннях приміщеннях фізкультурно-оздоровчого комплексу: картини – 36 шт. (здвоєна «Море», «пейзаж з замком», «Коні», «Теніс», «Мисливець», «Жокей», тощо), меблі – 307 шт. (диван, шухляди, лавки, крісла, стільці тощо), елементи декору – 544 шт. (бра, люстри, підсвітка, килими, статуетки, годинники, тримачі для щітки, дзеркала тощо), електроніка (техніка) –36 шт. (телевізори, принтери, DVD, телефони тощо), побутова техніка – 50 шт. (піч, холодильник, сушарка, кондиціонер, духовка тощо), сантехніка – 73 шт. (душова кабіна, унітаз, раковина тощо), тренажери – 28 шт. (велотренажер, бігова доріжка, груша боксерська, боксерський ринг тощо), обладнання – 42 шт. (барометр, апарат, прилад керування мішенню, щитові стабілізатори напруги, тощо), посуд – 54 шт. (шампур, судки тощо), рояль білий «Gebr.Niendorf» - 1 шт., стіл більярдний - 1 шт., набір куль для гри на більярді -1, система боулінгу на 4 доріжки - 1 шт., стійки для стрільби - 5 шт.;

- розміщене у приміщенні насосних станцій: обладнання – 84 шт. (щити управління, насос, водонагрівач, стабілізатори тощо);

- розміщене у приміщенні підстанції та дизель-генератори: обладнання – 27 шт. (трансформатор, кабельні вводи, дизель генератор тощо);

- розміщене у приміщенні пральні: меблі – 11 шт. (крісло, шафи, стілець, стіл, стелаж тощо), побутова техніка – 18 шт. (холодильник, бойлер, прес гладильний, пральна машинка, фільтр для води тощо), сантехніка – 4 шт. (раковина, унітаз, душова), елементи декору – 22 шт. (лампи, жалюзі тощо), обладнання – 31 шт. (радіатор, щиток, насосна система, тощо);

- розміщене у приміщенні будинку для гольфу: меблі – 11 шт. (стіл, тумба, шафа тощо), сантехніка - 3 шт. (умивальник, унітаз, кран), обладнання - 36 шт. (причеп, система буксирування і маневрування для носових коліс, міні-трактор, газонокосарка тощо), побутова техніка - 5 шт. (кондиціонер, бойлер тощо);

- розміщене у приміщенні котелень: обладнання - 142 шт. (насос, котел, гідроакумулятор, система хімводоочистки, теплообмінник пластинчастий, бойлер тощо);

- розміщене у приміщенні контрольно-пропускних пунктів охорони: сантехніка - 5 шт. (унітаз, умивальник, душова тощо), електроніка (техніка) - 18 шт. (телевізори, телефони тощо), побутова техніка - 7 шт. (бойлер, мікрохвильова піч, кондиціонер тощо), меблі - 28 шт. (стіл, стілець, тумба, крісло офісне тощо), елементи декору - 31 шт. (лампа освітлювальна, дзеркало, плафон тощо), обладнання - 63 шт. (блок управління, турнікет, ренген-апарат, камери зовнішнього спостереження тощо);

- розміщене у приміщенні дому охорони: меблі - 5 шт. (крісло, диван, шафа), побутова техніка - 5 шт. (кондиціонер, бойлер тощо), сантехніка - 4 шт. (раковина, туалет тощо), обладнання - 4 шт. (багатофункціональний пристрій, щитова, телефон тощо), годинник – 2 шт.;

- розміщене у адміністративному приміщенні: меблі – 545 шт. (стілець, стіл офісний, шафа, стелаж, ліжко, лавки тощо), елементи декору - 177 шт. (жалюзі, картина, вішалки, дзеркало, плафон, лампи освітлювальні, тощо) сантехніка – 89 шт. (раковина, пісуар, душова кабіна) мармурові сходи, оброблені деревом (без марки) – 1 шт., обладнання – 51 шт. (клімат-контроль, ліфт, повітроохолоджувач, стерилізатор, коптильня, ваги, батарея, щитова, тощо), електроніка (техніка) – 33 шт. (телевізор, монітор, телефон, принтер, відеомагнітофон, тощо), побутова техніка – 85 шт. (сушарка, пральна машина, кухонна плита, холодильник, бойлер, кондиціонер тощо), посуд – 8 шт. (рознос, різак для овочів, казан тощо), тренажери – 11 шт.;

- розміщене у медчастині: меблі – 104 шт. (тумба, медичний стілець,  стіл металевий, кушетка металева, шафа, тощо), елементи декору – 17 шт. (дзеркало, картина тощо), обладнання – 47 шт. (стерилізатор, термостат, контейнер для серветок, сушка для рук, машина для прибирання, апарат УЗД-терапії, офтальмологічний прилад, тощо), сантехніка – 33 шт. (кран, умивальник, унітаз тощо), побутова техніка – 16 шт. (кондиціонер, холодильник, бойлер, мікрохвильова піч тощо), електроніка (техніка) – 6 шт. (монітор, системний блок, телевізор тощо);

- розміщене у приміщенні житлового будинку (ХОНКА): меблі – 526 шт. (шафа, вішак для одягу, тумба, стілець, диван, крісло, полиця, пуф тощо), елементи декору – 870 шт. (люстра, ваза, картина, дзеркало, статуетка, тримач для паперу, штора, килим, ікона, набір для каміну тощо), сантехніка – 59 шт. (раковина, унітаз, пісуар, біде, душова тощо), обладнання – 163 шт. (підсвітка для картин, щит серверний, щит управління, система зволоження, датчик тощо), електроніка (техніка) – 45 шт. (телефон, телевізор, колонки, система домашнього кінотеатру, ретранслятор), побутова техніка – 54 шт. (духовка, витяжка, каво машина, чайник, холодильник, кондиціонер, пральна машина, апарат для прасування, тощо) посуд – 3 шт. (хлібниця, блюдо та кувшин), рояль 2 шт., книги сучасні – 540 шт., велотренажер - 2 шт.;

- розміщене у приміщенні гуртожитку по вул. Івана Франка, 18: меблі – 92 шт. (шафа, тумбочка, стілець, стіл, ліжко, тощо), елементи декору – 15 шт. (штори, дзеркало, картина тощо), освітлення – 32 шт. (бра, люстра) сантехніка – 27  шт. (раковина, душова кабіна, унітаз, тощо), обладнання – 36 шт. (радіатор, електричний щит, система нагріву води, насос система вентиляції, тощо), побутова техніка – 25 шт. (кондиціонер, холодильник, бойлер, пральна машина, витяжка тощо);

- розміщене у приміщенні «Дім рибака»: меблі – 5 шт. (диван, крісло, шафа, тощо), елементи декору: 2 шт. (годинник), сантехніка – 4 шт. (душова кабіна, раковина, тощо) обладнання – 2 шт. (система охорони, щитова) електроніка (техніка) – 2 шт. (телефон, багатофункціональний пристрій) побутова техніка – 5 шт. (кондиціонер, холодильник, обігрівач тощо);

- розміщене у приміщенні гаражу: меблі – 5 шт. (стіл, тумба на колесах тощо), сантехніка – 2 шт. (умивальник, кран), обладнання – 62 шт. (пристрій для підняття важких предметів, станок, вентиляційна система, пістолети для мийки техніки тощо), освітлення – 57 шт. (лампи освітлювальні);

розміщене у приміщенні диспетчерської кімнати: меблі – 10 шт. (диван, шафа, крісло тощо), елементи декору – 1 шт. (жалюзі), обладнання – 17 шт. (блок управління та живлення), електроніка (техніка) – 9 шт. (монітор, принтер тощо), побутова техніка – 3 шт. (холодильник, мікрохвильова піч);

розміщене у приміщенні диспетчерської кімнати: обладнання – 4 шт. (бензоколонка, прилад для подачі води);

розміщене у приміщенні пожежної станції: обладнання – 63 шт. (батарея, щит електропостачання, прилади до котла тощо), меблі – 91 шт. (стіл, стілець, шафа, тумба, ліжко тощо), елементи декору – 19 шт. (жалюзі, дзеркало), сантехніка – 34 шт. (умивальник, унітаз, душ тощо), побутова техніка – 3 шт. (бойлер), освітлення – 53 шт. (лампа освітлювальна);

розміщене у приміщенні вертолітного майданчику: обладнання – 61 шт. (водонагрівач, щитова, насос, тепловентилятор, метеостанція тощо);

- розміщене у приміщенні ангару для яхт: обладнання – 9 шт. (тепловентилятор, причіп);

- розміщене у приміщенні водонапірної башти: обладнання – 13 шт. (бак, щитова, насос тощо);

- розміщене у приміщенні «Кінологічного центру»: обладнання – 49 шт. (система управління, клімат-контроль, щитова, сталева клітка, вольєр для собак тощо), меблі – 60 шт. (шафа, тумба, ліжко, стіл, стільці, фігурна решітка тощо), елементи декору – 158 шт. (дзеркало, тримач, годинник, статуетка, кубки, ленти, тощо), сантехніка –  18 шт. (раковина, душова, мийка, пісуар тощо) побутова техніка – 13 шт. (холодильник, пральна машина, кондиціонер, електроплита), освітлення – 37 шт. (бра, люстра), тренажер – 2 шт.;

- розміщене у приміщенні «Гостьового будинку»: обладнання – 15 шт. (обробник повітря, клімат-контроль, вентиляційна система, тощо), меблі – 76 шт. (диван, стіл, тумба, шафа, стілець, ліжко, тощо) елементи декору – 32 шт. (дзеркало, картина, камін, килим, штора, підставка, тощо), сантехніка – 35 шт. (душова, електрична сауна, раковина, тощо), побутова техніка –  7 шт. (піч, витяжка, сушарка, тощо), освітлення –  35 шт. (бра, світильники, плафон, тощо), електроніка (техніка):  8 шт. (телевізор, DVD), мармурові сходи без марки – 1 шт.;

- розміщене у приміщеннях судна «Галлеон»: обладнання – 43 шт. (прожектор, щит, шафа управління системи обігріва, зволожувач тощо), меблі – 89 шт. (стіл, стілець, диван, крісло, шафа, полиця), елементи декору – 93 шт. (ваза, статуетка, підсвічник, штора, тримач, дзеркало тощо), сантехніка – 15 шт. (раковина, пісуар тощо), побутова техніка – 16 шт. (холодильник, піч, витяжка, посудомийна машина, кондиціонер тощо) освітлення –  33 шт. (бра, люстра, плафон тощо) електроніка (техніка) – 18 шт. (колонки, мікрофон, мініплеєр, монітор, телевізор тощо), жилети рятувальні – 56 шт., посуд –  721 шт. (тарілка, фруктовниця, стакан, креманка, фужери тощо) [далі – Активи].

Деталізована інформація стосовно Активів викладена в ухвалах слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2018 у справі № 757/25776/18-к та від 06.06.2018 у справі № 757/27722/18-к.

 

                                                                                                                    ЗАПРОШЕННЯ

Враховуючи викладене, АРМА запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління Активами резиденції «Межигір’я», зокрема, розташованими у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області, які передані в управління АРМА на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2018 № 757/25776/18-к та від 06.06.2018 № 757/27722/18-к.

 

                                                                                                                     УМОВИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Усім, хто бажає взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги з управління Активами, пропонується включно до 05 квітня 2019 року до 14 години 00 хв. Надати АРМА:

1. заяву про згоду взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління Активами у формі зразка (згідно з додатком 1);

2. програму управління Активами, в якій мають бути обов’язково відображені:

2.1. заходи з управління Активами;

2.2. джерела отримання та прогнозований розмір доходів від управління Активами;

2.3. розмір плати (винагороди) управителя у відсотках від доходів від використання Активів (згідно з додатком 2).

Додатково звертаємо увагу на те, що важливе значення для відбору має подання повної, якісної, всебічно аргументованої програми управління Активами.

3. інформацію та відомості про відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно з Додатком 3 та у формі зразка (згідно з додатком 3 та додатком 4);

4. документи про відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно з додатком 5).

Зазначену вище інформацію, відомості та документи необхідно надсилати АРМА на паперових носіях на адресу: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, а також їх скановані копії, виготовлені шляхом сканування, –  на електронну адресу: info@arma.gov.ua.

Фіксацією дати та часу подання інформації, відомостей та документів є дата та час надходження відповідних сканованих копій на електронну адресу АРМА.

Учасник відбору може отримати деталізовану інформацію щодо характеристик Активів, звернувшись безпосередньо до АРМА, до дати завершення терміну подання інформації, відомостей та документів.

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися для участі у конкурсі. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону АРМА має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, у зв’язку з чим, має можливість перевірити достовірність наданої потенційними управителями інформації, відомостей та документів.

За додатковою інформацією стосовно участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління Активами, просимо звертатися до уповноваженої особи АРМА Різника Віталія Сергійовича за електронною адресою: v.riznyk@arma.gov.ua.

 

                                                                                                                          УВАГА!

Кожна особа, беручи участь у конкурсному відборі управителя активами резиденції «Межигір’я», вчиняючи дії з надсилання на електронну адресу АРМА відповідної інформації, відомостей та документів, тим самим:

- надає згоду на поширення АРМА у будь-який спосіб, в тому числі шляхом опублікування на своєму офіційному веб-сайті, усієї без винятків вказаної інформації, відомостей та документів, в тому числі будь-якої конфіденційної інформації, персональних даних, а також іншої таємниці, що охороняється законом;

- підтверджує своє розуміння того, що забезпечення повної відкритості та прозорості усієї інформації, відомостей та документів, що стосуються конкурсного відбору управителя активами резиденції «Межигір’я», є обов’язковими і необхідними вимогами, які встановлені в інтересах усього суспільства, з метою забезпечення додаткової прозорості конкурсного відбору управителя майном, що має особливе історичне, соціальне та політичне значення.