Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Законодавчі ініціативи АРМА в сфері повернення незаконних активів

Дотримуючись ініціативного підходу у формуванні державної політики та імплементації кращих світових практик у сфері повернення активів, АРМА розробляє стратегічні документи, основним завданням яких є імплементація Конвенції ООН проти корупції та консолідація зусиль органів державної влади, бізнесу, громадянського суспільства і міжнародних організацій на шляху повернення злочинних активів до країн їх походження.

Так, розроблена АРМА та схвалена в рамках 8-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції (16 - 20 грудня 2019 року, м.Абу-Дабі, ОАЕ) Резолюція держав-учасниць Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції «Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами» серед іншого передбачає:

 -          вдосконалення внутрішньодержавних механізмів обміну інформацією між компетентними органами, відповідальними за розшук та повернення злочинних активів;

- забезпечення необхідного рівня транскордонного обміну інформації між компетентними органами, відповідальними за розшук та повернення злочинних активів;

- розробку національних стратегічних документів стосовно повернення злочинних активів та боротьби з корупцією.

З метою належної імплементації Резолюції АРМА розроблено План заходів з імплементації Резолюції, який буде затверджений Розпорядженням КМУ.

Крім того, за ініціативи АРМА та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) створено  робочу групу, діяльність якої  спрямована на розробку спільно з міжнародним експертом Національної стратегії з повернення активів та  плану дій з її імплементації.

За результатами засідань Робочої групи було затверджено структуру Стратегії та основні її складові.

Зокрема, проєкт Стратегії включає такі напрями:

  • вдосконалення законодавства у сфері повернення активів злочинного походження;
  • посилення інституційних спроможностей органів державної влади, діяльність яких спрямована на реалізацію заходів з повернення активів;
  • міжвідомче співробітництво;
  • міжнародне співробітництво;
  • представництво і захист прав та інтересів України у національних судах;
  • представництво і захист прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах.

Дотримуючись Резолюції ООН проти корупції 7/5 від 6 листопада 2017 року, яка відзначає важливість активної участі окремих осіб і груп за межами державного сектора (громадянське суспільство, неурядові та громадські організації, приватний сектор та наукові кола) у запобіганні корупції й боротьбі з нею, а також більш глибокому усвідомленню громадськістю факту існування, причин і небезпечного характеру корупції та створюваних нею загроз, АРМА активно співпрацює з незалежним аналітичним центром «Український інститут майбутнього» в напрямку розробки концепції повернення активів цивільно-правовим шляхом та впровадження відповідних законодавчих змін.

АРМА глибоко переконане, що результату можна досягнути шляхом консолідації зусиль державних інституцій та громадського сектору.

 

Довідково

Відповідно до спеціального Закону, АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів, що можуть бути арештовані у кримінальному провадженні та на  участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Процес повернення активів є комплексним процесом, який включає серед іншого  такі стадії, як розшук активів, замороження, конфіскація, міжнародна співпраця, управління арештованими\конфіскованими активами, а також  захист прав та інтересів держави у закордонних юрисдикційних органах.