Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Запрошення до співпраці!

14-09-2017

В рамках унікального стратегічного партнерства, яке сьогодні поєднує Україну та Європейський Союз і базується на спільних цінностях та інтересах, важливим кроком до зміцнення демократії та утвердження верховенства права в нашій державі стало запровадження інституту управління активами (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, одним з результатів імплементації до вітчизняного законодавства Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, стало заснування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство). Таким чином, Україна здійснила важливий крок, спрямований на забезпечення невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема,  доходів від нього.

Місія Національного агентства полягає у збереженні активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості через передачу їх в управління за договорами відповідно до законодавства України.

Головним чином правові та організаційні засади передачі Національним агентством активів в управління за договором регулюються статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), згідно з якою управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, відповідно до частини третьої статті 21 Закону, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Враховуючи викладене, Національне агентство запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами.

Наразі, зазначений відбір проводиться з метою включення потенційних управителів до відповідного Переліку, який в подальшому буде використовуватися під час визначення осіб, яким на підставі договору Національним агентством передаватимуться в управління активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Усім хто бажає взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами, необхідно надати Національному агентству:

  1. заяву про згоду взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами (зразок додається);
  2. інформацію, документи, матеріали та відомості, які свідчать про відповідність загальним кваліфікаційним характеристикам, згідно з Додатком 1 (додається);
  3. копії документів за переліком, згідно з Додатком 2 (додається);
  4. презентацію підприємства, в якій зазначити історію його створення (коротко), його місію, мету діяльності, пріоритетні напрями роботи, головні здобутки та досягання, переваги на відповідних ринках (у довільній формі).

Зазначену вище інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати до Національного агентства на паперових носіях інформації на адресу Національного агентства: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, а копії таких матеріалів, виготовлених шляхом сканування, – також на електронну адресу: info@arma.gov.ua.

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися до Національного агентства. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону Національне агентство має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. У зв’язку з чим, Національне агентство має можливість перевірити достовірність наданої потенційними управителями інформації, документів, матеріалів та відомостей.

За додатковою інформацією стосовно участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами, просимо звертатися до начальника управління з питань управління активами центрального апарату Національного агентства Галігузової Олени Федорівни за електронною адресою: o.galiguzova@arma.gov.ua.