Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Запрошення до співпраці щодо організації та проведення електронних торгів, нових електронних торгів арештованими активами

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) запрошує до співпраці щодо організації та проведення електронних торгів, нових електронних торгів арештованими активами.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) встановлено, що АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову – лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Частиною четвертою статті 21 Закону передбачено, що майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Згідно з абзацом другим частини п’ятої статті 21 Закону, реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб та порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Так, 27.09.2017 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 719 «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» (далі – Порядок). Відповідно до пункту 26 Порядку, у разі нереалізації активів за результатами перших, повторних електронних торгів протягом трьох місяців для рухомого майна та шести місяців для нерухомого майна такі активи за рішенням АРМА можуть бути передані організатору, який використовує іншу електронну торгову систему, для проведення нових електронних торгів.

Загалом відбір юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, проводиться АРМА відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 558 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів».

З метою забезпечення можливості виконання АРМА функції реалізації активів, останнім наразі визначаються юридичні особи для організації та проведення електронних торгів, нових електронних торгів арештованими активами.

У зв’язку з зазначеним вище, усім зацікавленим в участі у відповідному відборі необхідно надати АРМА:

заяву про згоду взяти участь у відборі юридичних осіб, які можуть надавати послуги з організації та проведення електронних торгів, нових електронних торгів арештованими активами згідно з Додатком 1;

- інформацію, документи, матеріали та відомості, які свідчать про відповідність кваліфікаційним характеристикам, згідно з Додатком 2;

- інформацію про юридичну особу у довільній формі (зокрема, у вигляді презентації, в якій зазначається основна діяльність компанії, головні здобутки та досягнення, переваги на відповідних ринках та іншу інформацію).

Зазначену вище інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати до АРМА не пізніше 18 год. 00 хв. 9 січня 2019 року на паперових носіях інформації на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, а копії таких матеріалів, виготовлених шляхом сканування, – також на електронну адресу: info@arma.gov.ua. Кінцевою датою подання документів є дата надходження сканованих копій документів на електронну адресу АРМА.

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися для участі у конкурсі. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону АРМА має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. У зв’язку з чим, АРМА має можливість перевірити достовірність наданої інформації, документів, матеріалів та відомостей.