Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ЗАПРОШЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОНГРЕСНО-ВИСТАВКОВОГО ЦЕНТРУ «ПАРКОВИЙ»

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) запрошує потенційних управителів до співпраці з управління арештованими активами.

Правові та організаційні засади передачі АРМА активів в управління регулюються статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), згідно з якою управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, відповідно до частини третьої статті 21 Закону, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, понесених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Відповідно до вимог Закону, діяльність АРМА за напрямком управління арештованими активами повинна забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього, з огляду на що АРМА не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України  на організацію відповідального зберігання, обслуговування, підтримання у належному стані активів, в тому числі проведення поточних ремонтів, а також забезпечення їх належного функціонування. Натомість, відповідні заходи можуть і мають організовуватися управителем, відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активів. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між АРМА та Управителем.

Враховуючи викладене, запрошуємо потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами, що передані АРМА відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 20.08.2018 у справі № 752/16869/18 (далі – Активи).

Усім, хто бажає взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги з управління вказаними арештованими активами, до 09 жовтня 2018 року включно необхідно надати:

  1. Заяву про згоду взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами у формі зразка (додається);
  2. Інформацію та відомості про відповідність кваліфікаційним характеристикам, згідно з Додатком 1 та у формі зразка згідно з Додатком 2 (додається);
  3. Програму управління Активами, в якій мають бути обов’язково відображені заходи з управління Активами, джерела отримання та прогнозований розмір доходів від управління Активами, розрахунок витрат управителя у зв’язку із управлінням активами, плати (винагороди) управителя у відсотках від доходів від використання Активів та розмір надходжень від управління Активами до Державного бюджету України згідно з Додатком 3 (додається);
  4. Документи про відповідність кваліфікаційним критеріям згідно з Додатком 4 (додається).

Зазначену вище інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати на паперових носіях на адресу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, а копії таких матеріалів, виготовлених шляхом сканування на електронну адресу: info@arma.gov.ua.

Датою отримання документів для участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги з управління вказаними арештованими активами, є дата надходження матеріалів на офіційну електронну адресу АРМА: info@arma.gov.ua.

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися для участі у конкурсі. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону АРМА має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, у зв’язку з чим, має можливість перевірити достовірність наданої потенційними управителями інформації, документів, матеріалів та відомостей.

За додатковою інформацією стосовно участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами, просимо звертатися до начальника Управління з питань управління активами Різника Віталія Сергійовича за електронною адресою: v.riznyk@arma.gov.ua.