Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ЗАПРОШЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕЗИДЕНЦІЇ «МЕЖИГІР’Я»!

23-11-2018

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) запрошує потенційних управителів до співпраці з управління арештованими активами.

Правові та організаційні засади передачі АРМА активів в управління регулюються статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), згідно з якою управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, відповідно до частини третьої статті 21 Закону, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, понесених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Відповідно до вимог Закону, діяльність АРМА за напрямком управління арештованими активами повинна забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього, з огляду на що АРМА не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України  на організацію відповідального зберігання, обслуговування, підтримання у належному стані активів, в тому числі проведення поточних ремонтів, а також забезпечення їх належного функціонування. Натомість, відповідні заходи можуть і мають організовуватися управителем, відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активів. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між АРМА та Управителем.

Враховуючи викладене, АРМА запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами у вигляді нерухомого та рухомого майна, розташованого у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (резиденції «МЕЖИГІР’Я»), які передані в управління АРМА на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2018 № 757/25776/18-к та від 06.06.2018 № 757/27722/18-к (далі – Активи).

Усім, хто бажає взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги з управління вказаними арештованими активами, до 12 грудня 2018 року включно необхідно надати:

1. Заяву про згоду взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими Активами у формі зразка (згідно з Додатком 1);

2. Програму управління Активами, в якій мають бути обов’язково відображені заходи з управління Активами, джерела отримання та прогнозований розмір доходів від управління Активами, розрахунок витрат управителя у зв’язку із управлінням активами, плати (винагороди) управителя у відсотках від доходів від використання Активів та розмір надходжень від управління Активами до Державного бюджету України (згідно з Додатком 2).

Додатково звертаємо увагу на те, що важливе значення для відбору має подання повної, якісної, всебічно аргументованої програми управління  Активами.

3. Інформацію та відомості про відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно з Додатком 3 та у формі зразка (згідно з Додатком 4);

4. Документи про відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно з Додатком 5).

Зазначену вище інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати на паперових носіях на адресу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка1, а також їх копії, виготовлені шляхом сканування, –  на електронну адресу: info@arma.gov.uaКінцевою датою подання документів є дата надходження відсканованих копій документів на електронну адресу АРМА.

Учасник відбору може отримати деталізовану інформацію щодо запропонованих Активів, звернувшись до АРМА до завершення терміну подання документів.

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися для участі у конкурсі. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону АРМА має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, у зв’язку з чим, має можливість перевірити достовірність наданої потенційними управителями інформації, документів, матеріалів та відомостей.

За додатковою інформацією стосовно участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами, просимо звертатися до начальника Управління з питань управління активами Різника Віталія Сергійовича за електронною адресою: v.riznyk@arma.gov.ua.