Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ЗАПРОШЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

23-08-2018

У рамках унікального стратегічного партнерства, яке сьогодні поєднує Україну та Європейський Союз і базується на спільних цінностях та інтересах, важливим кроком до зміцнення демократії та утвердження верховенства права в нашій державі стало запровадження інституту управління активами (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Місія Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) полягає, зокрема, у збереженні активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості через передачу їх в управління за договорами відповідно до законодавства України.

Головним чином правові та організаційні засади передачі Національним агентством активів в управління за договором регулюються статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), згідно з якою, зокрема, управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, відповідно до частини третьої статті 21 Закону, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Відповідно до вимог Закону діяльність Національного агентства за напрямком управління арештованими активами повинна забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього. Тому, Національне агентство не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України і самостійно, наприклад, організовувати оцінку, перевезення, охорону, відповідальне зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання у належному стані активів, здійснювати оперативне управління активами. Натомість, відповідні заходи можуть і мають організовуватися управителем відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активів.

Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та Управителем.

Враховуючи викладене, Національне агентство запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами у складі єдиних майнових комплексів, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073) і Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ» (код ЄДРПОУ 32789941) [далі – Активи], та передані Національному агентству для здійснення заходів з управління ними на підставі ухвал Солом'янського районного суду міста Києва від 07 червня 2018 у справі № 760/14539/18 та 12 червня 2018 в справі № 760/14541/18.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» інформація, що міститься в ухвалах Солом'янського районного суду міста Києва від 07 червня 2018 в справі № 760/14539/18 та 12 червня 2018 в справі № 760/14541/18 заборонена для оприлюднення, тому усім, хто бажає взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління вказаними Активами, та має необхідність отримати детальну інформацію щодо активу (у приміщенні Національного агентства за умови відібрання письмового зобов’язання (розписки) про нерозголошення таких даних) необхідно надати:

  1. Заяву про згоду взяти участь у відборі особи, яка може надавати послуги управління арештованими активами у формі зразка (додається);
  2. Інформацію та відомості про відповідність кваліфікаційним характеристикам, згідно з Додатком 1 (додається), та у формі зразка згідно з Додатком 2 (додається);
  3. Опис копій документів про відповідність кваліфікаційним критеріям згідно з Додатком 3 (додається).

Після отримання деталізованої інформації щодо запропонованого Активу та до завершення терміну подання документів учасник відбору повинен надати Національному агентству програму управління стосовно кожного з Активів окремо в якій мають бути обов’язково відображені заходи з управління Активами, джерела отримання та розмір доходів від управління Активами, розрахунок витрат управителя у зв’язку із управлінням активами, плати (винагороди) управителя у відсотках від доходів від використання Активів та надходжень від управління Активами до Державного бюджету України.

Зазначену вище інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати до Національного агентства на паперових носіях на адресу: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, а копії таких матеріалів, виготовлених шляхом сканування, – також на електронну адресу: info@arma.gov.ua, до 11 вересня 2018 року (включно).

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися до Національного агентства. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону Національне агентство має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, у зв’язку з чим, Національне агентство має можливість перевірити достовірність наданої учасниками конкурсного відбору інформації, документів, матеріалів та відомостей.

За додатковою інформацією стосовно участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами, просимо звертатися до начальника Управління з питань управління активами центрального апарату Національного агентства Різника Віталія Сергійовича за електронною адресою: v.riznyk@arma.gov.ua.

 

Окремо звертаємо увагу на наступне.

Основною метою заснування та діяльності Національного агентства є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави в кримінальному провадженні).

Усі без винятку активи, які передаються Національному агентству в управління є речовими доказами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, управління якими здійснюється, зокрема, відповідно до Закону та Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), з метою забезпечення досягнення цілей та завдань кримінально-процесуальної діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду. Взаємодія Національного агентства зі слідчими, детективами, прокурорами, слідчими суддями, судом, яка відбувається лише з ініціативи останніх, передбачає обмін відомостями досудового розслідування. Відповідно до статті  222 КПК України, така інформація може бути розголошена лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе. Управління управителем активами передбачатиме обмін Національним агентством з ним відомостями досудового розслідування. У зв’язку з чим, стаючи управителем активів останній зобов’язується обробляти згадану інформацію із дотриманням вимог чинного законодавства України про захист таємниці, що охороняється законом.