Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ЗАПРОШЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ У ВИГЛЯДІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ (СКЛАДЕНОМУ) КАПІТАЛІ ЧИ АКЦІЙ, ПАЇВ

В рамках унікального стратегічного партнерства, яке сьогодні поєднує Україну та Європейський Союз і базується на спільних цінностях та інтересах, важливим кроком до зміцнення демократії та утвердження верховенства права в нашій державі стало запровадження інституту управління активами (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Місія Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство). полягає у збереженні активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості через передачу їх в управління за договорами відповідно до законодавства України.

Головним чином правові та організаційні засади передачі Національним агентством активів в управління за договором регулюються статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), згідно з якою управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, відповідно до частини третьої статті 21 Закону, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Враховуючи викладене, Національне агентство запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв (крім банків, страховиків, кредитних спілок, управителів фонду операцій з нерухомістю, лізингових, факторингових компаній, ломбардів).

Усім, хто бажає взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління вказаними арештованими активами, необхідно надати Національному агентству:

1. заяву про згоду взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами у формі зразка (додається);

2. інформацію та відомості, які свідчать про відповідність кваліфікаційним характеристикам, згідно з Додатком 1, та у формі зразка згідно з Додатком 2 (додається);

3. копії документів за переліком, згідно з Додатком 3 (додається).

Зазначену вище інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати до Національного агентства на паперових носіях на адресу Національного агентства: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, а копії таких матеріалів, виготовлених шляхом сканування, – також на електронну адресу: info@arma.gov.ua.

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися до Національного агентства. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону Національне агентство має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, у зв’язку з чим, Національне агентство має можливість перевірити достовірність наданої потенційними управителями інформації, документів, матеріалів та відомостей.

Крім того, при поданні зазначених вище інформації, документів, матеріалів та відомостей потенційний управитель має право надати в письмовій формі дані про здійснення ним управління частками у статутному (складеному) капіталі чи акціями, паями юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність в окремих галузях (готельна діяльність, авіація, торгівля легковими автомобілями, управління автотранспортними підприємствами та автосалонами, діяльність інститутів спільного інвестування, складська діяльність, управління нерухомістю, об’єктами заміської інфраструктури тощо).

За додатковою інформацією стосовно участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами, просимо звертатися до начальника Управління з питань управління активами центрального апарату Національного агентства Різника Віталія Сергійовича за електронною адресою: v.riznyk@arma.gov.ua.