Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ЗАПРОШЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ МИСЛИВСТВА ТА СПОРТИВНО-ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛОВЛІ РИБИ

Враховуючи викладене, АРМА запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління активами у вигляді цілісного майнового комплексу, бази мисливства та спортивно-любительської ловлі риби загальною площею 3021 кв.м. за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, Циблівська сільська рада, урочище Біле озеро, розташованої на земельній ділянці площею 1,5944 га, кадастровий номер 3223387800:02:019:0001 за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, Хоцьківська сільська рада, урочище Біле озеро (далі – Активи).

Усім, хто бажає взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги з управління вказаними арештованими активами, до 20 червня 2019 року включно необхідно надати:

1. Заявупро згоду взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими Активами у формі зразка (згідно з Додатком 1);

2. Програму управлінняАктивами, в якій мають бути обов’язково відображені заходи з управління Активами, джерела отримання та прогнозований розмір доходів від управління Активами, розрахунок витрат управителя у зв’язку із управлінням активами, плати (винагороди) управителя у відсотках від доходів від використання Активів та розмір надходжень від управління Активами до Державного бюджету України (згідно з Додатком 2).

Додатково звертаємо увагу на те, що важливе значення для відбору має подання повної, якісної, всебічно аргументованої програми управління  Активами.

3. Інформаціюта відомостіпро відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно з Додатком 3 та у формі зразка (згідно з Додатком 4);

4. Документипро відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно з Додатком 5).

Зазначену вище інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати на паперових носіях на адресу АРМА: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, а також їх копії, виготовлені шляхом сканування, –  на електронну адресу: info@arma.gov.uaКінцевою датою подання документів є дата надходження відсканованих копій документів на електронну адресу АРМА.

Учасник відбору може отримати деталізовану інформацію щодо запропонованих Активів, звернувшись до АРМА до завершення терміну подання документів.

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися для участі у конкурсі. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону АРМА має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, у зв’язку з чим, має можливість перевірити достовірність наданої потенційними управителями інформації, документів, матеріалів та відомостей.

За додатковою інформацією стосовно участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами, просимо звертатися до начальника Управління менеджменту активів Різника Віталія Сергійовича за електронною адресою: v.riznyk@arma.gov.ua.