Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Зусиллями АРМА розроблено автоматизовану систему для аналітичної роботи у сфері розшуку активів

02-02-2023

Рішучі кроки держави до «цифровізації» державних послуг спонукають АРМА до активних дій з автоматизації процесів, зокрема у сфері виявлення та розшуку активів на звернення правоохоронних та інших уповноважених органів.  

Мета АРМА в цьому напрямі – створення власної повноцінної інформаційно-аналітичної інфраструктури з виявлення та розшуку активів.

Сьогодні в структурі центрального апарату АРМА створено відповідний самостійний структурний підрозділ, основними функціями якого є інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розшуку активів. Одним з напрямків діяльності підрозділу є розробка системи автоматизації основних процесів при здійсненні заходів з виявлення та розшуку активів.

АРМА утрималося від використання бюджетних коштів на реалізацію проекту за допомогою сторонніх організацій, тому було прийнято рішення про втілення механізму за допомогою власних кваліфікованих спеціалістів, що мають необхідні знання та навички в сфері ІТ-технологій.

Наразі в структурі інформаційно-аналітичного управління є спеціалісти з розробки програмного забезпечення на мовах програмування С#, Phyton, JavaScript, тощо, спеціалісти в області візуального дизайну, адміністратори бази даних під керуванням MySQL, Oracle, а також тестувальники програмного забезпечення та програмного коду.

Зусиллями зазначеної команди на даний момент вдалось створити практично замкнутий цикл з розробки інформаційно-аналітичного продукту для автоматизованої системи АРМ «Розшук» (автоматизоване робоче місце). Концепція системи АРМ «Розшук» передбачає здійснення заходів з виявлення та розшуку активів шляхом автоматичного обміну з інформаційними і довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, що в тому числі забезпечується за допомогою Application Programming Interface (API).

В основу даного продукту входять як набуті знання та навички в процесі здійснення заходів з виявлення та розшуку активів, так і сучасні системи та можливості нейронної мережі, побудовані на базі штучного інтелекту. Технології штучного інтелекту допомагають широко використовувати вже існуючі механізми імплементації програмного коду в базову структуру інформаційно-аналітичної системи, таким чином зменшуючи час на розробку такого програмного коду.

Передбачається, що технології штучного інтелекту будуть широко використовуватися при виконанні аналітичної роботи спеціалістами АРМА. За допомогою заздалегідь визначених алгоритмів, інформаційно-аналітична система зможе обробляти великі масиви інформації та виділяти саме ті дані, які мають значення для окремо взятого кейсу.  У підсумку, це значно скоротить час та підвищить ефективність розшуку активів і формування аналітичних висновків для правоохоронних органів у рамках кримінальних проваджень.