Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Питання-відповідь

Відповідно до пункту 3 частини першою статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII (далі – Закон) однією з основних функцій АРМА є здійснення заходів з виявлення та розшуку активів  за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).       

З метою виявлення та розшуку активів АРМА вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів з виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації чи їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими активів, що передбачено пунктом 1 частини першої статті 16 Закону.

У статті 17 Закону визначено, що АРМА забезпечує виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів та надає відповідь у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення, або в інший більш тривалий строк, зазначений у ньому. Цей строк може бути продовжений за погодженням з органом досудового розслідування, прокуратури та судом.

З метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, забезпечення належної взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів, АРМА підписано спільний наказ з НАБУ, ГПУ, СБУ, МВС та Мінфіном «Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів» від 20.10.2017 року № 115/197-О/297/586/869/857 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 02.11.2017 за № 1342/31210). Вказаний наказ, зокрема, визначає порядок та строки розгляду звернень, вимоги до звернень та підстави відмови у їх розгляді.

Міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів, віднесено законодавством до завдань АРМА у сфері виявлення та розшуку активів (підпункт 2 частини першої статті 16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII (далі – Закон).

Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється АРМА відповідно до Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів чи за принципом взаємності, а загальні засади такого співробітництва визначено статтею 18 Закону.

Крім того, порядок взаємодії при виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів регулюється спільним наказом, підписаним між АРМА, НАБУ, ГПУ, СБУ, МВС та Мінфіном «Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів» від 20.10.2017 року № 115/197-О/297/586/869/857 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 02.11.2017 за № 1342/31210).

АРМА налагоджено співпрацю з 35 країнами та прийнято участь у 187 розслідуваннях. Було виявлено та розшукано активи за кордоном:

  • частки у статутних капіталах на суму 97,2 млн грн;
  • цінних паперів на суму 46 млн грн;
  • грошових коштів на суму: 60 тис грн, 8 тис дол, 3 тис євро;
  • об’єктів нерухомості – 53;
  • автомобільного транспорту – 29;
  • земельних ділянок – 16.

Відповідно до пунктом 3 частини першої статті 16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII АРМА забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів.

Транскордоний обмін іформацією здійснюється АРМА шляхом взаємодії з іноземними юрисдикціями через авторизований доступ до мереж та партнерство з універсальними міжнародними утвореннями, зокрема:

- CARIN (Камденська міжвідомча мережа з повернення активів);

- Interpol (Міжнародна організація кримінальної поліції);

- StAR (Ініціатива з повернення вкрадених активів);

- Europol (Європейський поліцейський офіс);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Західно-Африканського регіону (ARIN-WA);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Західної та Центральної Азії (ARIN-WСA);

- Платформа офісів з повернення активів держав-членів ЄС;

- Міжвідомча мережа з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (ARIN-AP);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Південно-Африканського регіону (ARINSA);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Східно-Африканського регіону (ARIN-EA);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Карибського регіону (ARIN-CARIB).

Таким чином, у 2019 році в рамках транскордонного обміну інформацією АРМА організувало направлення ­­62 звернень стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень за запитами правоохоронних органів до Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, Туреччини, Бельгії, Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Швейцарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Польщі, Франції, Австрії, ОАЕ, Латвії, Канади, Нідерландів, Іспанії, США, Естонії, Молдови, Кореї.

Також, до АРМА надійшло 19 міжнародних запитів стосовно виявлення та розшуку активів від компетентних органів Естонії, Латвії, Франції, Молдови, Бельгії, Ізраїлю, США, Польщі.

На 19-му засіданні Платформи установ з повернення активів держав-членів Європейського Союзу діяльність АРМА була позитивно оцінена. Україна увійшла у топ 5 активних країн світу з найбільшою кількість міжнародних запитів через мережу з повернення активів.

З метою виконання пункту 5 частини першої статті 9 та статті 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII (далі – Закон) АРМА формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі – Реєстр).

Протягом 2017-2019 років АРМА було здійснено наступні заходи:

- розроблено схеми, форми та алгоритми наповнення інформацією Реєстру;

- розроблено технічне завдання, затверджена архітектура рішення побудови Реєстру та створено програмне забезпечення для його ведення;

- проведено закупівлі для побудови інфраструктури Реєстру та забезпечення його роботи в режимі дослідної експлуатації.

05.12.2019 року АРМА запустило Реєстр у роботу в режимі дослідної експлуатації.

З метою запуску Реєстру в промислову експлуатацію у 2020 році АРМА передбачено здійснити заходи щодо:

- закупівлі послуг з розміщення обладнання в сертифікованих дата-центрах;

- розбудови інфраструктури основного центру обробки даних (мережевого та серверного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення);

- підписання нормативно-правових актів з іншими державними органами для забезпечення наповнення інформацією Реєстру;

- впровадження автоматизованих обмінів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»;

- виправлення виявлених на стадії дослідної експлуатації недоліків програмного забезпечення та доопрацювання програмного забезпечення з метою автоматизації процесів наповнення Реєстру та доступу до нього правоохоронних органів;

- побудови комплексної системи захисту інформації та підтвердження її відповідності за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, відповідно до частини другої статті 25 Закону, АРМА затверджує Положення про Реєстр, яке на даний час перебуває в процесі узгодження з заінтересованими органами державної влади – правоохоронними структурами, правовими установами та інституціями, пов'язаними з інформаційним захистом і цифровою трансформацією.

Відповідно до приписів статті 22 Спеціального закону АРМА здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.

Ефективність управління майном встановлюється за результатами здійснення уповноваженим підрозділом заходів з контролю за ефективністю відповідно до Порядку

Контроль здійснюється шляхом проведення камеральної (в офісі АРМА) або виїзної (у місці розташування активів чи у місці управління активами) перевірки, що дозволяє з урахуванням індивідуальних характеристик об'єктів, умов договору управління майном (активами) встановити відповідність здійснюваного управителем комплексу заходів з управління активами умовами ефективності, зокрема, шляхом встановлення таких обставин:

- забезпечення збереження активу, його вартості та збільшення вартості активу;

- обґрунтованості витрат, здійснених управителем у зв'язку з управлінням активом;

- перерахування до державного бюджету надходжень від управління активом.

Аналіз даних обставин і є способом визначення ефективності управління майном. 

При отриманні звернення щодо неефективного управління майном, що може бути перевірене, така інформація враховується під час здійснення контролю за ефективністю відповідно до Порядку, за результатом якого приймається рішення, передбачене чинним законодавством.