Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Питання-відповідь

    

- Суб’єкти звернень, які діють в межах своїх повноважень, щодо виявлення та розшуку активів у кримінальному провадженні:

 • слідчі,
 • детективи,
 • прокурори,
 • органи, що здійснюють досудове розслідування, та органи прокуратури в особі їх керівників;
 • суди (слідчі судді).

 - Суб’єкти звернень, які діють в межах своїх повноважень, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави:

 • прокурор Офісу Генерального прокурора,
 • прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
 • орган прокуратури в особі його керівника;
 • Директор ДБР (або особа, яка виконує його повноваження), його уповноважений заступник;
 • директори територіальних управлінь ДБР (або особи, що виконують їх повноваження) або їх уповноважені заступники.

 - Міністерство юстиції України:

 • виявлення та розшук активів підсанкційних осіб;
 • виявлення майна заборонених судом політичних партій.

У кримінальному провадженні та у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави АРМА забезпечує виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів та надає відповідь у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення, або в інший більш тривалий строк, зазначений у ньому. Цей строк може бути продовжений за погодженням з органом досудового розслідування, прокуратури та судом.

АРМА забезпечує виконання запиту Міністерства юстиції щодо виявлення та розшуку активів підсанкційних осіб в найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження або в інший більш тривалий строк, зазначений у ньому.

АРМА забезпечує виконання запиту Міністерства юстиції України щодо виявлення майна забороненої судом політичної партії протягом п'яти робочих днів з дня його отримання. У разі неможливості подати інформацію у зазначений строк АРМА у цей строк повідомляє Мін'юсту про наявну інформацію щодо виявленого та розшуканого майна політичної партії і необхідність продовження строку виконання запиту.

Порядок розгляду звернень (запитів) щодо виявлення та розшуку активів визначено законодавством.

Міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів, віднесено законодавством до завдань АРМА у сфері виявлення та розшуку активів (пункт 2 частини першої статті 16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон).

Міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється АРМА відповідно до Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів чи за принципом взаємності, а загальні засади такого співробітництва визначено статтею 18 Закону.

Так, АРМА авторизоване/є партнером міжнародних утворень та механізмів співробітництва, зокрема:

 • CARIN (Камденська міжвідомча мережа з повернення активів);
 • Interpol (Міжнародна організація кримінальної поліції);
 • StAR (Ініціатива з повернення вкрадених активів);
 • Europol (Європейський поліцейський офіс), тощо.

Крім того, порядок взаємодії при виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів регулюється Порядком взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів, затвердженим наказом АРМА, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 115/197-О/297/586/869/857, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.2017 за № 1342/31210, Порядком взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, затвердженим наказом АРМА та Офісу Генерального прокурора від 24.05.2022 № 75/81, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.05.2022 за № 582/37918.

Загалом, на кінець 2022 року АРМА налагоджено співпрацю з 88 країнами та міжнародними організаціями та прийнято участь у 1083 розслідуваннях. Безпосередньо 2022 року АРМА прийнято участь у 558 розслідуваннях, у тому числі у 349 розслідуваннях в рамках Task Force.

Станом на кінець грудня 2022 року АРМА загалом виявлено закордоном наступні активи:

Частки в статутних капіталах товариств на загальну суму 1,3 млрд. грн.

Цінних паперів на суму 46 млн. грн;

Грошових коштів на суму:

- 640 тис. UAH;

- 8 тис. USD;

- 2,976 млн. EURO;

- 9 062 PLN;

- 7 416 382 CZK;

- 71, 2 млн. HUF;

- 8357,04 GBP;

Об’єктів нерухомості – 158;

Автомобільного транспорту – 228;

Річкових та морських транспортних засобів – 76;

Земельних ділянок - 264.

Відповідно до пунктом 3 частини першої статті 16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII АРМА забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів.

Транскордоний обмін іформацією здійснюється АРМА шляхом взаємодії з іноземними юрисдикціями через авторизований доступ до мереж та партнерство з універсальними міжнародними утвореннями, зокрема:

- CARIN (Камденська міжвідомча мережа з повернення активів);

- Interpol (Міжнародна організація кримінальної поліції);

- StAR (Ініціатива з повернення вкрадених активів);

- Europol (Європейський поліцейський офіс);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Західно-Африканського регіону (ARIN-WA);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Західної та Центральної Азії (ARIN-WСA);

- Платформа офісів з повернення активів держав-членів ЄС;

- Міжвідомча мережа з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (ARIN-AP);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Південно-Африканського регіону (ARINSA);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Східно-Африканського регіону (ARIN-EA);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Карибського регіону (ARIN-CARIB).

 

З метою виконання пункту 5 частини першої статті 9 та статті 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII (далі – Закон) АРМА формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі – Реєстр).

Протягом 2017-2019 років АРМА було здійснено наступні заходи:

- розроблено схеми, форми та алгоритми наповнення інформацією Реєстру;

- розроблено технічне завдання, затверджена архітектура рішення побудови Реєстру та створено програмне забезпечення для його ведення;

- проведено закупівлі для побудови інфраструктури Реєстру та забезпечення його роботи в режимі дослідної експлуатації.

05.12.2019 року АРМА запустило Реєстр у роботу в режимі дослідної експлуатації.

З метою запуску Реєстру в промислову експлуатацію у 2020 році АРМА передбачено здійснити заходи щодо:

- закупівлі послуг з розміщення обладнання в сертифікованих дата-центрах;

- розбудови інфраструктури основного центру обробки даних (мережевого та серверного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення);

- підписання нормативно-правових актів з іншими державними органами для забезпечення наповнення інформацією Реєстру;

- впровадження автоматизованих обмінів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»;

- виправлення виявлених на стадії дослідної експлуатації недоліків програмного забезпечення та доопрацювання програмного забезпечення з метою автоматизації процесів наповнення Реєстру та доступу до нього правоохоронних органів;

- побудови комплексної системи захисту інформації та підтвердження її відповідності за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, відповідно до частини другої статті 25 Закону, АРМА затверджує Положення про Реєстр, яке на даний час перебуває в процесі узгодження з заінтересованими органами державної влади – правоохоронними структурами, правовими установами та інституціями, пов'язаними з інформаційним захистом і цифровою трансформацією.

Відповідно до приписів статті 22 Спеціального закону АРМА здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.

Ефективність управління майном встановлюється за результатами здійснення уповноваженим підрозділом заходів з контролю за ефективністю відповідно до Порядку

Контроль здійснюється шляхом проведення камеральної (в офісі АРМА) або виїзної (у місці розташування активів чи у місці управління активами) перевірки, що дозволяє з урахуванням індивідуальних характеристик об'єктів, умов договору управління майном (активами) встановити відповідність здійснюваного управителем комплексу заходів з управління активами умовами ефективності, зокрема, шляхом встановлення таких обставин:

- забезпечення збереження активу, його вартості та збільшення вартості активу;

- обґрунтованості витрат, здійснених управителем у зв'язку з управлінням активом;

- перерахування до державного бюджету надходжень від управління активом.

Аналіз даних обставин і є способом визначення ефективності управління майном. 

При отриманні звернення щодо неефективного управління майном, що може бути перевірене, така інформація враховується під час здійснення контролю за ефективністю відповідно до Порядку, за результатом якого приймається рішення, передбачене чинним законодавством. 

АРМА регулярно отримує адвокатські запити, які стосуються не лише інтересів власників арештованих активів, переданих в управління Агентства, але й котрі пов’язані з виявленням та розшуком активів. Оскільки більшість таких звернень містять типові питання, доцільно надати загальні роз’яснення щодо можливостей та повноважень АРМА під час їх розгляду.

1. Адвокат особи, визнаної потерпілою у кримінальному провадженні, просить здійснити виявлення та розшук активів підозрюваного.

Зазначимо, що відповідно до Закону про АРМА, Нацагентство вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів виключно на виконання звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури (в особі їх керівників), судів, слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).

2. Адвокат особи – фігуранта кримінального провадження - просить надати інформацію, чи вживались АРМА заходи з виявлення та розшуку активів, власником яких є його клієнт.

Слід наголосити, що відповідно до вимог КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Крім того, відомості, що містять дані досудового розслідування, інші відомості, зазначені у зверненнях компетентних органів щодо виявлення та/або розшуку активів, що надійшли до АРМА та стали відомі під час здійснення Агентством своїх повноважень, віднесено до переліку відомостей, що становлять службову інформацію згідно наказу Нацагентства.

Довідково повідомляємо, що відомості, які дозволяють ідентифікувати особу – фігуранта кримінального провадження, є обов’язковим реквізитом звернення щодо виявлення та розшуку активів, яке надійшло на розгляд АРМА.

3. Адвокат особи – учасника кримінального провадження - просить надати інформацію, копії документів, що є або можуть бути у розпорядженні АРМА за результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку активів.

Задля дотримання мети, визначеної кримінально-процесуальним законодавством в частині нерозголошення відомостей досудового розслідування, інформація та матеріали щодо результатів проведених дій, спрямованих на розшук та виявлення активів, згідно яких можливо прямо або опосередковано ідентифікувати осіб, зазначених у зверненнях правоохоронців, віднесено до переліку відомостей, що становлять службову інформацію в АРМА.

4. Адвокат підсанкційної особи, щодо якої рішенням РНБО застосовано санкцію у вигляді блокування активів просить надати інформацію, копії документів, пов’язані з виявленням та розшуком АРМА активів його клієнта.

Насамперед звертаємо увагу, що з метою реалізації положень Закону України «Про санкції» та забезпечення залучення АРМА до виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО, видано спільний наказ Міністерства юстиції України та АРМА, яким затверджено Порядок надання АРМА інформації на запити Мін’юсту.

Крім того, якщо зазначені у запитах правоохоронців відомості не вказані в Законі України «Про державну таємницю», вони, як зазначалося, віднесені до службової інформації.

Обмеження доступу до інформації, пов’язаної з виявленням та розшуком АРМА активів підсанкційних осіб, здійснюється виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, а також для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, оскільки розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам. Водночас шкода від оприлюднення АРМА відповідної інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні, оскільки породжує можливість приховування підсанкційною особою активів з метою уникнення застосування санкції у вигляді їх стягнення в дохід держави.

Таким чином, слід наголосити, що Законом України «Про інформацію» встановлено, що службова інформація є інформацією з обмеженим доступом. Відповідно до вимог Закону про АРМА, Голові Нацагентства та його заступникам, посадовим і службовим особам АРМА забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Також зазначимо, що запитувана адвокатом інформація, отримана під час здійснення кримінального провадження, надається йому виключно в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.