Ц
Ц
Ц
A
A
A+

АРМА набуло статусу спостерігача у Міжвідомчій мережі з повернення активів Західної та Центральної Азії (ARIN-WCA)

19-20 листопада 2019 року у м. Алмати (Республіка Казахстан) відбулось щорічне загальне засідання Міжвідомчої мережі з повернення активів Західної та Центральної Азії  (ARIN-WCA), в ході якого АРМА набуло статусу Спостерігача в ARIN-WCA.

Участь у засіданні взяли представники Установ з повернення активів держав-членів ARIN-WCA, представників Міжвідомчої мережі з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону, UNODC, CARIN, а також представник АРМА.

Учасники засідання поділилися основними досягненнями та перешкодами на шляху до здійснення успішного транскордонного повернення активів у діяльності членів ARIN-WCA.

Представник АРМА здійснив презентацію щодо ключових напрямків діяльності АРМА у сфері розшуку, виявлення та управління арештованими активами, основних здобутків та перспективних напрямків діяльності.

Іноземні колеги позитивно відзначили інституційний рівень, ініціативи та досягнення АРМА та висловили високу зацікавленість у подальшій співпраці.

Окрему увагу іноземних колег, представник АРМА звернув на ініціативу АРМА щодо розробленого АРМА проєкту Резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції «Зміцнення довіри між державами для поглиблення міждержавного співробітництва у сфері повернення активів, одержаних злочинним шляхом» із закликом долучатися до підтримки зазначеного проєкту Резолюції.

 

ARIN-WCA є неформальною мережею контактів та спільною групою з усіх аспектів боротьби з доходами від злочинної діяльності.

Серед основних завдань ARIN-WCA є:

  • формування міцних міжнародних зв’язків з установами з повернення активів, організаціями, такими як UNODC, та іншими Міжвідомчими мережами з повернення активів (ARIN);
  • систематизація, формування та поширення кращої світової практики з повернення активів;
  • сприяння підготовці кадрів з усіх аспектів боротьби з доходами від злочинної діяльності;
  • проведення досліджень/розробка кращих практик та систем повернення активів, включно з цивільною конфіскацією;
  • посилення співпраці між державними органами та приватним сектором у цій сфері.

Однією з цілей ARIN-WCA є розширення участі в мережі зацікавлених Установ з повернення активів з метою обміну найкращими практиками та оперативного пошуку рішень для спільних проблем, а також підвищення на міжвідомчій основі ефективності зусиль членів мережі в позбавленні злочинців незаконного прибутку.

Співпраця із зазначеною мережею покращить транскордонне та міжвідомче співробітництво, а також обмін інформацією, як в регіоні Західної та Центральної Азії, так і за його межами.

Станом на сьогодні ARIN-WCA включає 8 юрисдикцій.